جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر ملک افضلی مشاور عالی ریاست واحد درحوزه تحقیقات با حضور در اولين نشست مشترك دکتر حسن افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با مسئولين و روساي دانشكده ها و همچنين روساي مراكز تحقيقاتي اين واحد دانشگاهي جمع آوري و انتشار كتاب كاملي از مجموعه مقررات و آيين نامه هاي پژوهشي ساماندهي پايان نامه هاي دانشجوئي ايجاد پايگاه هاي تحقيقاتي به منظور تاسيس شركت هاي دانش بنيان و و تقويت كميته هاي دانشجوئي را چهار قدم اوليه در جهت ارتقاء و جايگاه پژوهش در دانشگاه و كيفي سازي و بهبود روند تحقيقات برشمرد .
      دکتر ملک افضلی : همگان بايد بدانند ، شفافيت و پاسخگوئي در نحوه تخصيص اعتبارات پژوهشي اولين اصل براي ارتقاء سطح كيفي تحقيقات در دانشگاه است

 

     دکتر ملک افضلی مشاور عالی ریاست واحد درحوزه تحقیقات با حضور در اولين نشست مشترك دکتر حسن افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با مسئولين و روساي دانشكده ها و همچنين روساي مراكز تحقيقاتي اين واحد دانشگاهي ، رسالت و اصول بنيادين مديريت پژوهش در دانشگاه را تشريح و اهداف كلي اين حوزه و نيز ضرورت تدوين برنامه استراتژيك را در اين معاونت پژوهشي با رويكرد برنامه هائي در بازه زماني كوتاه مدت ، ميان مدت و دراز مدت برشمرد .
مشاور عالی ریاست واحد درحوزه تحقیقات تصريح نمود : اختصاص بودجه و اعتبارات مالي در دانشگاه مسئله بسيار مهمي است كه همگان بايد از قوانين و مقررات آن آگاه باشند و همه چيز را در مورد آيين نامه هاي بدانند وي تاكيد نمود :شفافيت و پاسخگوئي در باره چگونگي و ميزان و نحوه اختصاص اعتبارات پژوهشي ، از هر گونه تبعيض و سوء گيري در پژوهش جلوگيري مي كند .
وي با نظر سنجي از مسئولان حاضر اولين طرح اجرائي خود را در جهت ارتقاء و جايگاه پژوهش در دانشگاه و كيفي سازي و بهبود روند تحقيقات با برداشتن چهار قدم اوليه ارائه داد.
جمع آوري و انتشار كتاب كاملي از مجموعه مقررات و آيين نامه هاي پژوهشي با هدف اطلاع رساني و آشنائي كليه اعضاي هيات علمي و پژوهشگران علاقمند ساماندهي پايان نامه هاي دانشجوئي با هدف استخراج مقالات معتبر علمي ايجاد پايگاه هاي تحقيقاتي به منظور تاسيس شركت هاي دانش بنيان و تقويت كميته هاي دانشجوئي با هدف بكارگيري از پتانسيل و ظرفيت هاي بالقوه دانشجويان فعال و مستعد
دكتر افتخار معاون پژوهش و فناوري جديد دانشگاه نيز با تاكيد بر عزم جدي مسئولان دانشگاه براي توليد علم و انجام پژوهش هاي كاربردي در حيطه علوم پزشكي ، استدلال و تفكر انتقادي ، تعامل و همكاري دانشجويان با همديگر در يك حركت تيمي و مشترك تحقيقاتي و از همه مهمتر يادگيري براي يادگيري و تفكر در باره تفكر را كليد موفقيت و از عوامل تاثير گذار براي ايجاد حساسيت و همچنين نهادينه كردن پژوهش در دانشگاه برشمرد .
در ادامه جلسه دكتر زرين دست رئيس دانشكده علوم نوين با نگاه به طب ترميمي ، دكتر ادهمي رئيس دانشكده پزشكي ، دكتر صفوي رئيس دانشكده پرستاري و مامائي ، دكتر خاني رئيس دانشكده بهداشت محيط ، دكتر مقدم نيا رئيس دانشكده پيراپزشكي و همچنين روساي مراكز تحقيقاتي دانشگاه و روساء و نمايندگان پايگاه هاي تحقيقاتي بيمارستانهاي تابعه جواهري ، بوعلي و امير المومنين (ع ) و درمانگاه قدس نقاط قوت و ضعف دانشگاه را در زمينه انجام تحقيق مطرح نمودند .
دكتر افتخار با تاكيد بر اينكه اين جلسات تا ارائه راهكارهاي اجرائي و عملياتي و تدوين برنامه استراتژيك با مشاركت فعالانه اعضاء هيات علمي و مسئولان ادامه خواهد داشت گفت : تمركز گرائي و نظام بوروكراتيك در دانشگاه و همچنين وابستگي مالي به شهريه دانشجويان بعنوان تنها محل در آمد دانشگاه معضلاتي است كه به آن اشراف داريم و در جهت رفع آن تمهيداتي از جمله تاسيس شركت هاي دانش بنيان ، فعال نمودن و تقويت بخش ارتباط با صنعت از سوي هيات امناء ، و با حمايت دكتر طباطبائي رياست محترم دانشگاه و دكتر لاريجاني در جايگاه يك مقام مسئول و نيز يك پژوهشگر پر تلاش انديشيده ايم كه اميدواريم بزودي شاهد نتايج و ثمرات ارزشمند آن باشيم .

 

 

 

 

 

دکتر ملک افضلی : همگان بايد بدانند ، شفافيت و پاسخگوئي در نحوه تخصيص اعتبارات پژوهشي اولين اصل براي ارتقاء سطح كيفي تحقيقات در دانشگاه است نسخه قابل چاپ

Preview