جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    احسان جانقلی ، رضا نجیب پور ، یکتا پارسا و سهیلا یداله دماوندی دانشجويان سال ششم رشته پزشكي واز اعضاي فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ونيز کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامي واحد تهران با انتشار مقالات علمي خود در معتبر ترين مجلات ISI در عرصه تحقيقات علوم پزشكي برگ زرين ديگري بر افتخارات پژوهشي و دستاوردهاي علمي اين واحد دانشگاهي افزودند .
      چاپ سه مقاله ISI توسط دانشجويان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران

 

     دکتر شهرزاد خاكپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران طي گزارشي از چاپ سه مقاله ISI توسط دانشجويان در مجلات معتبر Scientific و BEPLS و Iranian Red Crescent Medical Journal در فروردین 1393 خبر داد .
مقاله ی سهیلا یداله دماوندی و یکتا پارسا دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامي واحد تهران در مجله معتبر scientifica با عنوان: The Effect of Adjuvant Zinc Therapy on Recovery from Pneumonia in Hospitalized Children: A Double-Blind Randomized Controlled Trial مقاله ی یکتا پارسا ، سهیلا یداله دماوندی ، احسان جانقلی و رضا نجیب پور در مجله معتبر BEPLS با عنوان:
Nasal septum surgery evaluation of pre and post-operative respiratory function in patients with septal deviation by Acoustic rhinometry and Rhinomanometry و مقاله ی رضا نجیب پور در مجله معتبر Iranian Red Crescent Medical Journal با عنوان:
Evaluation of auditory brain stems evoked response in newborns with pathologic hyperbilirubinemia in Iran خاكپور با تأکید بر این که مبنای حرکت دانشگاه آزاد اسلامي مطابق با سند چشم انداز سال 1404 تکیه بر مباحث پژوهش و فناوری خواهد بود افزود: طرح جامع ارائه مقالات پژوهشي به مجلات با امتیاز علمي پژوهشي و ISI بزرگترين طرح جامع دانشگاهی کشور است . از اين رو واحد پزشكي تهران در نظر دارد وضعیت کیفی مقالات را با ارائه كارگاه هاي مقاله نويسي و مراحل نگارش و چاپ مقالات علمی و پژوهشی و آگاهی داشتن از نگارش یک مقاله علمی با رعایت استانداردهای نگارشی و نگارش مقاله به زبان انگلیسی در جایگاه دانشجويي را در الويت كار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و کمیته تحقیقات علوم پزشكي تهران قرار دهد .

 

 

 

 

چاپ سه مقاله ISI توسط دانشجويان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview