جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    علي نيكزاد مسئول بسيج دانشجوئي ثامن الائمه (ع ) از اكران فيلم شيار 143 با حضور كارگردان و بازيگران اصلي اين فيلم حماسي در هفته اول خرداد وبه مناسبت آزاد سازي خرمشهر و گراميداشت هفته دفاع مقدس در اين واحد دانشگاهي در روز شنبه 10 خرداد ماه و در ساعت 13 و 30 دقيقه در سالن شهيد احمد رضا احدي خبر داد .
      به همت بسيج دانشجوئي ثامن الائمه (ع )برگزار مي گردد: اكران فيلم شيار 143 با حضور كارگردان و بازيگران

 

     علي نيكزاد مسئول بسيج دانشجوئي ثامن الائمه (ع ) از اكران فيلم شيار 143 با حضور كارگردان و بازيگران اصلي اين فيلم حماسي در هفته اول خرداد وبه مناسبت سوم خرداد و روز آزاد سازي خرمشهر و نيز گراميداشت هفته دفاع مقدس در اين واحد دانشگاهي در روز شنبه 10 خرداد ماه و در ساعت 13 و 30 دقيقه در سالن شهيد احمد رضا احدي خبر داد .

 

 
 

به همت بسيج دانشجوئي ثامن الائمه (ع )برگزار مي گردد: اكران فيلم شيار 143 با حضور كارگردان و بازيگران نسخه قابل چاپ

Preview