جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر صفوی نائینی معاون آموزشی واحد علوم پزشکی تهران طي گزارشی از برگزاري آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته با حضور دکتر سید محمود طباطبایی رئيس واحد به همراه آقای مهندس جغتایی مدیر حراست و دکتر اباسط میرزایی معاون اداری مالی درتاريخ پنجشنبه 8 و جمعه 9 خرداد ماه سال جاری در این واحد دانشگاهی خبر داد .
      بازديد رئيس واحد پزشكي تهران ازنحوه برگزاري آزمون سراسري كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي

 

     همزمان با كليه واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور صورت گرفت :

بازديد رئيس واحد پزشكي تهران ازنحوه برگزاري آزمون سراسري كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي

دکتر صفوی نائینی معاون آموزشی واحد علوم پزشکی تهران طي گزارشی از برگزاري آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته هاي مختلفي همچون : علوم ارتباطات اجتماعي مجموعه ایران شناسی ، تاریخ و فلسفه علوم ، مجموعه علوم قران و حدیث ، زبان شناسی همگانی ، فرهنگ و زبان باستان ، فلسفه ، زبان و ادبیات عرب ، حسابداری و مدیریت مالی ، مهندسی کامپیوتر ، محیط زیست ، مکانیک ، مهندسی نساجی ، کشاورزی و منابع طبیعی و مهندسی صنایع دانشگاه آزا د اسلامی درتاريخ پنجشنبه 8 و جمعه 9 خرداد ماه سال جاری در این واحد دانشگاهی خبر داد .

معاون آموزشی واحد علوم پزشکی تهران اعلام نمود : در جريان برگزاري آزمون فوق دکتر سید محمود طباطبایی رئيس واحد پزشكي تهران به همراه آقای مهندس جغتایی مدیر حراست و دکتر اباسط میرزایی معاون اداری مالی در دانشگاه حضوريافته و مسئوليت فراهم نمودن شرايط و نظارت بر حسن اجراي آزمون ، طبق مقررات و ضوابط را عهده دار بوده است .
دکتر شاهین راد نماينده تام الاختيار برگزاري آزمون کارشناسی ارشد و رئيس اداره امتحانات واحد علوم پزشكي تهران طی گفتگویی بیان داشت : آزمون سراسري كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزا د اسلامی سال 93 در چهار نوبت صبح و عصر با حضور بيش از شش هزار داوطلب و با هماهنگي مسئولان و همكاري پرسنل واحد پزشكي تهران در نهايت صحت و سلامت در اين واحد دانشگاهي برگزار شد.
نماينده تام الاختيار برگزاري آزمون واحد نيز در باره نحوه برگزاري اين آزمون گفت : در جهت ايجاد شرايط بهتر براي حضور داوطلبان و همچنين رفاه حال همراهان تمهيداتي از سوي معاونت ادری و مالی و حوزه حراست واحد علوم پزشكي تهران در نظر گرفته شده بود .
گفتنی است دكتر سید محمود طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران نيز كه به منظور نظارت در امر برگزاري امتحانات در جلسه آزمون حضور يافته بود َاظهار داشت : در برگزاري مطلوب اين آزمون علاوه بر هماهنگي نماينده تام الاختيار برگزاري آزمون کارشناسی ارشد ، از همكاري کلیه عوامل اجرایی از جمله مدير حراست بدليل حفاظت فيزيكي و ايجاد امنيت و آرامش شركت كنندگان ، و حوزه روابط عمومي در جهت اطلاع رساني و کلیه پرسنل این واحد دانشگاهی که در برگزاری مطلوب این آزمون و ساير اقدامات حضور داشتند تشكر و قدر داني نمود .

 

 

 

 

 

بازديد رئيس واحد پزشكي تهران ازنحوه برگزاري آزمون سراسري كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي نسخه قابل چاپ

Preview