جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد علوم پزشکی تهران طی گزارشی از برگزاری کارگاه مدیریت پژوهش و اصول مکاتبات اداری ویژه دانشجویان عضو این باشگاه و کمیته در خرداد ماه سال جاری در محل سالن EDC خبرداد.
      برگزاری کارگاه مدیریت پژوهش و اصول مکاتبات اداری

 

     به همت کمیته تحقیقات دانشجویی واحد علوم پزشکی تهران صورت پذيرفت : برگزاری کارگاه مدیریت پژوهش و اصول مکاتبات اداری دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد علوم پزشکی تهران طی گزارشی از برگزاری کارگاه مدیریت پژوهش و اصول مکاتبات اداری ویژه دانشجویان عضو این باشگاه و کمیته در خرداد ماه سال جاری در محل سالن EDC خبرداد. وی گفت : در این کارگاه یک روزه آموزشی ضمن معرفی چارچوب و اصول مکاتبات اداری سرفصل هایی با موضوعات اجزای نامه اداری، روابط عمودی و افقی، برون سازمانی و درون سازمانی، فرم نامه و اصول گزارش نویسی توسط دکتر علی سلگی مشاور اجرایی ریاست دانشگاه تدریس شد . خاکپور درباره اهداف و نحوه برگزاری این گارگاه علمی گفت: با توجه به ضرورت روز افزون مدیریت پژوهش و اصول مکاتبات اداری ، این کارگاه با هدف ارتقای سطح علمی دانشجویان، آشنایی آنها با شیوه های اصول مکاتبات اداری بر پا شده است. دکتر سلگی مدرس کارگاه مدیریت پژوهش و اصول مکاتبات اداری گفت : مطلب اصلی در این کارگاه توانمند شدن دانشجویان است که در اولین قدم آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم اولیه مکاتبات اداری و چگونگی شیوه آموزش می باشد وی افزود : ساختار اداری دانشگاههای علوم پزشکی یک ساختار آکادمیک ، اجتماعی و مردمی است که این ساختار در دانشگاه آزاد اسلامی در حال تغییر است زیرا که سیستم پزشکی دانشگاههای پزشکی زیر نظر مهندسین طراحی شده بود و در حال حاضر این سیستم در حال بازنگری و دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی براساس چارت سازمانی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی طراحی می شود مشاور اجرایی ریاست دانشگاه و مدرس این کارگاه بیان داشت : در اولین قدم دانشجویان باید روسای اطراف و مخاطبان خود را بشناسند ، و تنها به شناخت معاونت آموزش اکتفا نکنند وی در پایان به آشنایی کلی با ساختار دانشگاههای علوم پزشکی کشور وظایف ، فعالیت ها و ماموریت ها در این سازمان پرداخت

 

 
 

برگزاری کارگاه مدیریت پژوهش و اصول مکاتبات اداری نسخه قابل چاپ

Preview