جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر طباطبایی در جلسه تجمیع واحدهای علوم پزشکی اعلام نمود : هدف ما یکی است و ما در تمام رده های پزشکی تامین کننده سلامت هستیم ، هر کدام از این دانشکده ها در جهت حفظ و اعتلای سلامت کوشش می کنند و باید هر روز از روز قبل بهتر باشیم و همه تحت عنوان یک مجموعه و در یک مسیر گام برداریم این جلسه در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی صبح امروز 24 خرداد ماه 1393 در محل دفتر ریاست واحد برگزارشد
      تجمیع واحدهای دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در دستور کار این واحد دانشگاهی قرار گرفت

 

     از سوی دکتر طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران اعلام شد :
تجمیع واحدهای دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در دستور کار قرار گرفت
دکتر علی سلگی مشاور اجرایی واحد علوم پزشکی تهران طی گزارشی از برگزاری اولین جلسه تجمیع واحدهای علوم پزشکی تهران در هیات رئیسه واحد صبح امروز 24 خرداد ماه 1393 در محل دفتر ریاست واحد خبر داد .
مشاور اجرایی واحد علوم پزشکی تهران گفت : در این نشست که به ریاست دکتر سید محمود طباطبایی صورت پذیرفت ،دکتر ابطحی رييس مركز توسعه‌ي خدمات سلامت ، دکتر رضایت رئیس دانشگاه داروسازی ، دکتر حراجی رئیس دانشگاه دندانپزشکی ، دکتر صفوی نائینی معاون آموزشی ، دکتر افتخار اردبیلی معاون پژوهش و فناوری ، دکتر علی محمد زاده معاون دانشجویی ، دکتر میرزایی معاون اداری مالی ، مهندس شهسواری معاون عمران و روسای دانشکده ها حضور داشتند .
دکتر سید محمود طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی به مدعوین و با اشاره به مضمون وحدت یکپارچگی گفت : واحد های علوم پزشکی دانشگاه تحت یک عنوان و یک مجموعه باید هدف مقدس سلامت را دنبال کنند .
وی افزود : هدف ما یکی است و ما در تمام رده های پزشکی تامین کننده سلامت هستیم ، هر کدام از این دانشکده ها در جهت حفظ و اعتلای سلامت کوشش می کنند و باید هر روز از روز قبل بهتر باشیم و همه تحت عنوان یک مجموعه و در یک مسیر گام برداریم .
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی بیان داشت : مدیریت اصلی نظام سلامت در سرزمین جمهوری اسلامی ایران به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است ولی دانشگاه آزاد اسلامی در این مدیرت نقش بسیار بالایی برعهده داشته است و در اینجا اعلام می کنم همه در کنار هم یک مسئولیت را برعهده داریم و هدف ما تامین سلامت جامعه در ابعاد مختلف است .
مجموعه علوم پزشکی را به هیچ وجه جدا از تنه مدیریت دانشگاه آزاد نمی بینم وی تصریح نمود : مجموعه علوم پزشکی را به هیچ وجه جدا از تنه مدیریت ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نمی بینم ولی به لحاظ متفاوت بودن با سایر دانشگاههای دانشگاه آزاد موجودی مستقل شناخته شده است و باید در مسیر تحکیم ، قدرتمند شدن و اعتلای دانشگاه پزشکی همه کوشش کنیم .
طباطبایی اظهار داشت : استقلال علوم پزشکی و متفاوت بودن آن سوء تعبیری برای جدا شدن گروه علوم پزشکی از دانشگاه نیست ، مستقل شدن علوم پزشکی در جهت تغییر در ساختار است زیرا دانشگاه آزاد اسلامی با ساختار مهندسی پایه ریزی شده است که سود آور هم می باشد در حالیکه دانشگاههای علوم پزشکی هزینه بر است و اگر حمایت نشود زیان آور است .
وی در ادامه گفت : طبق آمار و ارقام سال 1392 با تمام کمبودها ، کسری ها و نقیصه هایی که وجود داشته است ، بیمارستانهای تابعه علوم پزشکی با مشکلات مالی زیادی روبرو بوده است که استمرار آن یعنی ضرر به سلامت جامعه ایران و بیمارستانها بدون حمایت دانشگاه تداوم حیات نخواهند داشت
وی با اشاره به موضوع تجمیع واحد های علوم پزشکی که در هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است تصریح نمود : از آن جایی که اتحاد و همدلی و کنار هم بودن ما اجتناب ناپذیر است با وجود محدود بودن امکانات دانشگاههای داروسازی و دندانپزشکی هر دو به شدت به واحد پزشکی وابسته هستند و ما می توانیم از موقعیت ها و ابزارهای هم برای اهداف عالی دانشگاه استفاده بهینه کنیم
در اجرای سیاستهای آموزشی ،درمانی و ارائه سلامت تابع عملکرد و دستورالعمل وزارت بهداشت می باشیم
طباطبایی با در نظر گرفتن ساختار گذشته دانشگاه گفت : آنچه که تا امروز در باره ساختاری که دانشگاه آزاد بر واحد های علوم پزشکی در نظر گرفته است ساختار درونی دانشگاه آزاد بوده است . ما در اجرای سیاستهای آموزشی درمانی پژوهشی و ارائه سلامت تابع عملکرد و دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی می باشیم که با توجه به ارزشیابی که از سوی این وزارتخانه بر واحد های علوم پزشکی و بیمارستاهای کشور دارد دچار مشکل نشویم ، آنچه مسلم است ساختار وزارت بهداشت هم فرق کرده است و در نظر دارد بیمارستانها را از حالت سکون به حالت اکتیو در آورد .
وی ادامه داد : واحد های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی باید در رده دانشگاههای موفق دنیا باشد راه موفقیت مان در کنار هم بودن است و با توجه به تجارب 30 ساله دانشگاههای پزشکی ،داروسازی و دندانپزشکی و نیروهای متعهد ، الزاما خودمان را به کارشناسانی مجرب مجهز می کنیم که دستورالعمل ها و فرایندها را مطابق با قوانین وزارتخانه تدوین نموده و به کار می گیرند ما باید خودمان عیوب خود را بشناسیم و توجه داشته باشیم به اینکه تک تک و جدا از هم نمی توانیم جلوه بزرگی را از خود ارائه دهیم .
رئیس واحد علوم پزشکی خواستار آن شد که : در طرح تجمیع باید خودمان را در قالب یک دانشگاه علوم پزشکی ببینیم ، باید دانشکده ها بسته به میزان مورد نیاز فضای مستقل و نظامنامه واحد داشته باشند
در پایان طباطبایی اعلام نمود : طی حکی از سوی مهندس هاشمی معاون عمران دانشگاه آزاد اسلامی مهندس شهسواری به عنوان معاون عمران واحد های علوم پزشکی تعیین گردید .
وی از کلیه واحد ها و دانشکده های زیر مجموعه واحد علوم پزشکی در خواست نمود : فرایندها ، دستورالعمل ها و نظامنامه و نیازهای فضاهای فیزیکی خود را همراه با تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت به معاونت عمران دانشگاه علوم پزشکی اعلام نموده که همراه با نظارت، ارزیابی و کنترل باشد و همچنین یک نفر را نیز از طرف دانشکده و واحد به عنوان کارشناس به این معاونت معرفی تا هر چه زودتر ساختار فیزیکی دانشکده ها با در نظر گرفتن موازین و استاندارهای وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی اصلاح شود .
به گزارش روابط عمومی واحد علوم پزشکی تهران دکتر رضایت رئیس دانشگاه علوم دارویی و دکتر حراجی رئیس دانشگاه دندانپزشکی از تجمیع دانشگاه علوم پزشکی استقبال نموده و آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری اعلام نمودند و این پروژه را پروژه میمون و مبارکی دانستند
در پایان دکتر سید عباس صفوی نائینی معاون آموزشی واحد علوم پزشکی ضمن ابراز خوشنودی گفت : ما باید بتوانیم از کلیه امکانات پرسنلی و تجهیزاتی و فضاهای فیزیکی اعم از کارکنان هیات علمی ، غیر هیات علمی ، فضاهای آزمایشگاه ها و غیره که در اختیار دانشکده های مختلف علوم پزشکی است جهت ارتقاءکمیت و کیفیت استفاده کنیم دانشگاه آزاد اسلامی 38 درصد دانشجویان پزشکی کشور را تربیت می کند . ولی در مقطع post graduate نیاز به توسعه بیشتری است
وی افزود : ما معترف هستیم که این مجموعه توانمندیها و پتانسیل های بیشتری دارد و با افزایش کمیت افزایش کیفیت هم ضرورت دارد
صفوی نائینی ادامه داد : مجموعه پزشکی آزاد اسلامی در مواردی با استانداردهای وزارتخانه همخوانی ندارد و باید بتوانیم در درجه اول هرم هیات علمی را اصلاح کنیم و این با انسجام دانشکده ها امکانپذیر است تمام امکانات پرسنلی و تجهیزاتی باید دست به دست هم بدهد تا یک مجموعه پر توان و تحت استاندارد با استفاده از تمام توانمندیهای موجود را بوجود آوریم .

 

 
 

تجمیع واحدهای دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در دستور کار این واحد دانشگاهی قرار گرفت نسخه قابل چاپ

Preview