جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دومین نشست مدیران روابط عمومی واحدها و مراکز دانشگاهی استان تهران دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 28 خردادماه به ریاست دکتر سید محمد تقی طباطبائی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
      دومین نشست مدیران روابط عمومی واحدها و مراکز دانشگاهی استان تهران دانشگاه آزاد اسلامی

 

     رئیس مرکز روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: برگزاری شورای روابط عمومی کل کشور و جشنواره روابط عمومی‌های کل کشور در دستور کار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی واجد علوم پزشگی ، دومین نشست مدیران روابط عمومی واحدها و مراکز دانشگاهی استان تهران دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 28 خرداد ماه به ریاست دکتر طباطبائی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
در این جلسه سید محمد تقی طباطبایی با تاکید بر اینکه روابط عمومی تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به مثابه یک خانواده هستند؛گفت: ما باید بتوانیم باهماهنگی و هم اندیشی در جهت تحقق اهداف عالیه دانشگاه آزاد اسلامی قدم های مثبتی برداریم.
وی با اشاره به فلسفه وجودی روابط عمومی عنوان کرد:انجام هرچه بهتر ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی در جهت تحقق اهداف سازمان از وظایف ذاتی روابط عمومی‌ها است .
وی در ادامه افزود: روابط عمومی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید فلسفه وجودی خود را به اثبات برسانند و با توجه به پتانسیل های موجود نقش خود را به درستی ایفا کنند.
رئیس مرکز روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه برگزاری شورای روابط عمومی کل کشور و جشنواره روابط عمومی‌های کل کشور در دستور کار این مرکز قرار دارد،گفت: روابط عمومی ها باید جایگاه خود را در واحدها تثبیت کنند و با انجام دقیق وظایفشان به واحدها ثابت کنند که تمام واحدها به روابط عمومی و کارکرد های آن نیازمند هستند.
وی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی دانشگاه آزاد افزود: روابط عمومی واحدها با بکارگیری هنر و خلاقیت خود در تولید ثروت و درآمد زایی به کمک روسای واحدها بیایند.
در ادامه جلسه مدیران روابط عمومی واحدها گزارشی از عملکرد یک ماه اخیر خود ارائه دادندو طی آن آخرین تغییرات و تحولات مراکز را به اطلاع دیگر مدیران روابط عمومی واحدها رساندند.
شایان ذکر است شورای روابط عمومی و اطلاع رسانی واحدهای استان تهران بصورت ماهانه در واحد های مختلف برگزار می‌شود.

 

 
 

دومین نشست مدیران روابط عمومی واحدها و مراکز دانشگاهی استان تهران دانشگاه آزاد اسلامی نسخه قابل چاپ

Preview