جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در نظر دارد مطابق هر سال طرح ضیافت اندیشه اساتید را در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار می نماید.
      برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید در واحد علوم پزشکی تهران

 

     نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در نظر دارد مطابق هر سال ضیافت اندیشه اساتید را در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار نماید.
سخنگوی این دفتر اعلام نمود : از اساتید محترم (اعضای هیئت علمی) خواهشمندیم در صورت تمایل با مطالعه دوره ها این طرح از تاریخ اول تیر ماه اقدام به ثبت نام نمایند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران : برگزاری طرح ضیافت اندیشه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از اول شهریور ماه در واحدهای علوم پزشکی تهران و مشهد برگزار می شود ، که به شرح زیر می باشد .
1- تعلیم و تربیت اسلامی سطح یک (ویژه اساتیدی که قبلا شرکت نکرده اند)
زمان: 1 تا 7 شهریور ، مکان: دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران
2- .تعلیم و تربیت اسلامی سطح دو (اساتیدی که قبلا در سطح یک شرکت کرده اند)
زمان: 15 تا 21 شهریور ، مکان: مشهد
3- اخلاق حرفه ای سطح یک (ویژه اساتیدی که قبلا شرکت نکرده اند)
زمان: 8 تا 14 شهریور ، مکان: دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران
4- اخلاق حرفه ای سطح دو (ویژه اساتیدی که در سطح یک شرکت کرده اند)
زمان: 15 تا 21 شهریور ، مکان: مشهد
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری بیان داشت : علاقه مندان جهت ثبت نام و دریافت متون آموزشی میتوانند به آدرس reg.ziafat.nahad.ir/ostadan و برای اطلاعات بیشتر به سایت دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به آدرس www.ndap.ir مراجعه نمایند.

 

 
 

برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید در واحد علوم پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview