جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    طی حکمی از سوی دکتر کریم زارع مشاور ریاست دانشگاه و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دکتر سید محمود طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی به عنوان رئیس کمیته جذب استعدادهای درخشان ونخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی استان تهران، علوم دارویی و دندانپزشکی و همچنین دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به عنوان دبیر این کمیته منصوب شدند .
      با حکمی از سوی دکتر کریم زارع صورت گرفت : انتصاب دکتر سید محمود طباطبایی به سمت ریاست کمیته جذب استعدادهای درخشان ونخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی استان تهران، علوم دارویی و دندانپزشکی

 

     دکتر علی سلگی مشاور اجرایی ریاست دانشگاه طی گفتگویی از دو انتصاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی استان تهران، علوم دارویی و دندانپزشکی خبرداد .
وی گفت : طی حکمی از سوی دکتر کریم زارع مشاور ریاست دانشگاه و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دکتر سید محمود طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی تهران به عنوان رئیس کمیته جذب استعدادهای درخشان ونخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی استان تهران، علوم دارویی و دندانپزشکی و همچنین دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به عنوان دبیر این کمیته منصوب و معرفی شدند .
علی سلگی بیان داشت : وظیفه این کمیته، بررسی،ارزیابی وامتیازدهی تخصصی فعالیتهای علمی وآموزشی به اعضای باشگاه برابر آیین نامه ها،رسیدگی به تسهیلات،تشویق های اعضا در واحدهای استان از طریق حوزه تسهیلات ستادمرکزی،بایگانی الکترونیکی سوابق،آثار و مدارک از طریق سیستم پیوند وگزارش فصلی به معاونت پذیرش واستعدادهای درخشان ونخبگان درستاد مرکزی باشگاه است.
تاریخچه تاسیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان به گزارش روابط عمومی واحد علوم پزشکی تهران : ثمرة پژوهش است كه امر آموزش را ممكن مي كند . بدون پژوهش، موردي براي يادگيري وجود نخواهد داشت . پژوهش از پايه هاي اساسي توسعه و زير بناي تصميم گيري هاي كلان و بنيادي است . پژوهش منجر به توليد علم مي شود . اساسي ترين هدف مراكز علمي، پرورش استعدادها و پيشبرد دانش از طريق پژوهش هاي علمي و به تبع آن، ترويج و توسعه علوم مي باشد . پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامي از توجه خاص برخوردار است و از اين رو، دو بستر براي ترويج و توسعه پژوهش وجود دارد : يكي، معاونت پژوهشي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي كه رسالت كلي پژوهش براي دانشجويان و دانش پژوهان دانشگاه آزاد اسلامي را به عهده دارد و ديگري، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي كه رسالت تربيت و پرورش نخبگان و پژوهندگان خاص را به عهده گرفته است . آموزش و پرورش نخبگان و استعدادهاي درخشان به شيوه ها، روال ها، امكانات و استادان خاص محتاج است . به اين دليل، باشگاه پژوهشگران جوان به عنوان مركزي علمي در سال 1377 ، به پيشنهاد رياست عالي دانشگاه آزاد اسلامي تاسيس گرديد . اكنون با پشت سر گذاشتن بيش از يك دهه، موفق به جذب، پذيرش و حمايت بيش از پنجاه و سه هزار تَن از جوانان پژوهشگر گرديده است و فعاليت هاي چشمگيري در زمينة پژوهش و نخبه پروري به انجام رسانده است . همچنين با توسعة شعبه هاي خود در واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي در اكثر شهر هاي كشور،مي رود تا وظيفة اثرگذار خويش در عرصه توليدعلم در ميهن اسلامي را ايفا نمايد . باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي با بيش از 14 سال تجربه در جذب و هدايت نخبگان و استعدادهاي درخشان اين مرز وبوم، با دارا بودن بيش از 53000 عضو ) 15000 عضو فعال و بيش از 740 عضو استعداد درخشان ( ، 34 مقام در مسابقات جهاني روبوكاپ، 63 مقام در مسابقات بين المللي آزاد ايران، بيش از 6400 مقاله علمي شامل : بيش از 1213 مقاله ISC و ISI ،بيش از 795 مقاله علمي ـ پژوهشي و بيش از 4390 مقاله به صورت سخنراني در همايش هاي ملي و بين المللي ) 808 مقاله در همايش ها ي خارجي و 3584 مقاله در همايش ها ي بين المللي در داخل كشور ( ، بيش از 710 جلد كتاب علمي، بيش از 2610 اختراع ثبت شده ملي و بين المللي، 1500 طرح پژوهشي دانشگاهي و برون دانشگاهي شامل : 873 طرح خاتمه يافته، 1057 طرح در حال بررسي و 622 طرح در حال اجرا، برگزاري بيش از 78 جشنواره و همايش علمي ـ پژوهشي ملي و بين المللي، امكانات آموزشي و پژوهشي پيشرفته در خاور ميانه، اجراي بيش از 900 كارگاه آموزشي علمي ـ تخصصي در سال، بيش از 400 سمينار علمي ـ تخصصي در سال، بيش از 150 مسابقه علمي ـ پژوهشي در سال، برگزاري بيش از 90 نمايشگاه علمي ـ تخصصي در سال از دستاوردهاي اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزاري بيش از 210 برنامه فرهنگي ملي در سال كه در خاورميانه نمونه است به امر جذب، بالندگي و هدايت نخبگان در كل كشور مشغول است .

 

 

 

 

با حکمی از سوی دکتر کریم زارع صورت گرفت : انتصاب دکتر سید محمود طباطبایی به سمت ریاست کمیته جذب استعدادهای درخشان ونخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی استان تهران، علوم دارویی و دندانپزشکی نسخه قابل چاپ

Preview