جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد علوم پزشکی تهران طی گزارشی از برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه دانشجویان عضو این باشگاه و کمیته در روز چهارشنبه 28 خرداد ماه در محل سالن EDC خبرداد و گفت :دکتر مهسا هاديپور جهرمي عضو هیات علمی و مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي " EDC "به سخنرانی در باره اخلاق پژوهشی می پردازد .
      برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

     به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و کمیته تحقیقات دانشجویی صورت پذيرفت :
محقق، مسئول حفظ سلامت جسمي، رواني و اجتماعي یک پژوهش است
دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد علوم پزشکی تهران طی گزارشی از برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه دانشجویان عضو این باشگاه و کمیته در روز چهارشنبه 28 خرداد ماه در محل سالن EDC خبرداد.
وی گفت : هدف از برگزاری این کارگاه، توجه به اهتمام ویژه به موضوع اخلاق در پژوهش و مطالعات اجتماعی و نیز ضرورت بررسی این موضوع برای شفاف‌سازی هر چه بیشتر مفهوم اخلاق در پژوهش و بررسی وضعیت اخلاق پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران می باشد
خاکپور پیرامون سیر تطور اخلاق پژوهشی بیان کرد. از دوره پیشامدرن تا عصر پست مدرن مفهوم اخلاق پژوهشی همواره تابعی از نظام دانایی حاکم بوده است و به تبع سیر تطور این نظام دانایی ، اخلاق پژوهشی نیز معنا و مفهومی متفاوت از گذشته یافته است، با این حال همواره در طول این دگرگشتی مفهومی علم، دو مؤلفه در اخلاق پژوهشی ثابت باقی مانده ‌است:1- صداقت در شناخت2- جلوگیری از تفسیرهای دلبخواهی و روش‌گریز
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی بیان داشت : در کارگاه آموزش اخلاق در پژوهش که با شرکت اعضای باشگاه تشکیل شده بود، دکتر مهسا هاديپور جهرمي عضو هیات علمی و مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي " EDC "به سخنرانی در باره اخلاق پژوهشی پرداخت
دکتر هادیپور ابتدا كليات مباحث مطرح در اخلاق در پژوهش را بیان کرده و با تاکید بر این که اخلاق ، رعایت حقوق دیگران است اظهار داشت: محقق مؤمن و متعهد در تمام مراحل تحقیق به فکر آزمودن فرض خود است، نه اثبات آن!
سخنران علمی این کارگاه گفت : محقق، مسئول حفظ سلامت جسمي، رواني و اجتماعي شركت كننده در پژوهش است. اين امر اولين وظيفه پژوهشگر است و ضرر ناشي از پژوهش بايستي به حداقل رسانده شود علل توجه ويژه به امر اخلاق در پژوهش در قرن اخير و لازمه این دسته از کارگاهها و توضیحاتی پیرامون تاریخچه آن است.
هادیپور سپس در ادامه به مسئولیتهای یک پژوهشگر اشاره نمود و بر مواردی نظیر: درستي و راستي ، احترام ، شفقت و مهرباني ، عملكرد حرفه‌اي ، رفتار مؤدبانه و حساسيت در کار تاکید نمود و به مروری بر وضعيت اخلاق پژوهش در ايران را در هر یک از دوره‌های علمی اشاره نمود

 

 
 

برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
نسخه قابل چاپ

Preview