جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      انتصاب سرپرست اداره کل امور ساختمان های بهداشتی و درمانی حوزه معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی

 

     طی حکمی از سوی مهندس محسن هاشمی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی مهندس مسعود شهسواری سرپرست اداره کل امور ساختمان های بهداشتی و درمانی حوزه معاونت عمرانی دانشگاه منصوب شد .
در این حکم آمده است :
به موجب این حکم و به جهت هماهنگی هر چه مناسب تر با ساختار حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، با حفظ پست سازمانی قبلی خود به عنوان سرپرست اداره کل امور ساختمان های بهداشتی و درمانی حوزه معاونت عمرانی دانشگاه نیز منصوب می شوید
امید است با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری ، امانت داری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه : مهندس شهسواری طی حکمی از سوی دکتر سید محمود طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران به سمت معاونت عمران این واحد دانشگاهی منصوب شده بود و در حکم وی آمده است : نظر به تعهد و تجربیات گرانقدر جنابعالی درحوزه علوم پزشکی و با توجه به هماهنگی انجام شده با قائم مقام محترم ریاست عالیه دانشگاه در حوزه علوم پزشکی و معاونت محترم عمران دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان معاون عمرانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب می گردید تا دانشگاه را در تحقق چشم اندازهای رفیع آن در گسترش حوزه علوم پزشکی یاری فرمائید .
انتظار می رود با همکاری کلیه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه در مسیر نیل به اهداف زیر تلاش فرمائید
1- تهیه و تنظیم برنامه های عمرانی حوزه علوم پزشکی براساس سیاستهای ابلاغی و نظارت بر حسن اجرای آنها
2- طراحی نقشه و اجرای پروژه عمرانی تجمیع دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران مطابق با سیاستهای ابلاغی دانشگاه در زمین اختصاص یافته جنب بیمارستان فرهیختگان
3- تسریع در اجرای برنامه های عمرانی حوزه علوم پزشکی و تطبیق آن با برنامه ها و سیاستهای ابلاغی
4- توجه جدی به سیاستهای توسعه فضای فیزیکی استاندارد و مورد نیاز درحوزه های ستادی،دانشکده ها،بیمارستانها و مراکز تحقیقاتی
5- ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای واحدهای تابعه و مراکز برون سازمانی درارتباط با امور عمرانی

 

 

 

 

انتصاب سرپرست اداره کل امور ساختمان های بهداشتی و درمانی حوزه معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی نسخه قابل چاپ

Preview