جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    (کارگاه آموزشی تفسیر سوره فرقان)
      برگزاری سومین طرح رمضان بهار قرآن (کارگاه آموزشی تفسیر سوره فرقان)

 

     رحیم طیاریه مدیرامور فرهنگی واحد پزشکی تهران از برگزاری سومین طرح رمضان بهار قرآن(کارگاه آموزشی تفسیر سوره فرقان) در این ماه مبارک خبر داد .
وی گفت : كارگاه تخصصی آموزشی مجازی تفسیر سوره فرقان توسط كانون قرآن و عترت اين واحد دانشگاهی با همكاری دفتر مطالعات و آموزش نيروی انسانی واحد در ماه رمضان ويژه كاركنان و اساتيد برگزار می شود
وی خاطر نشان کرد :کلیه همکاران و اعضا هیات علمی دانشگاه می توانند با توجه به مسدود بودن چندروزه سایت تسنیم و نیز استقبال پر شور شما همکاران بزرگوار، زمان ثبت نام در طرح مذکور تا تاریخ 14 تیرماه تمدید گردید و با مراجعه به سایت های پژوهشکده قرآن و عترت(تسنیم) و www.vcec.mshdiau.ac.ir و www.iau9.ac.ir نسبت به ثبت نام در کارگاه آموزش مجازی تفسیر سوره فرقان اقدام نمایند.

 

 
 

برگزاری سومین طرح رمضان بهار قرآن (کارگاه آموزشی تفسیر سوره فرقان) نسخه قابل چاپ

Preview