جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر هدیه علوی طلب عضو هیات علمی و استادیار واحد پزشکی تهران ، نخبه و مخترع برگزیده جشنواره بنیاد ملی نخبگان و نیز داور علمی جشنواره اختراعات بنیاد ملی نخبگان با انتشار مقالات علمی خود در یکی از مجلات معتبر(web of science) ISI ، برگ زرین دیگری بر افتخارات پژوهشی و دستاوردهای علمی این واحد دانشگاهی افزود.
      پذیرش دو مقاله معتبر ISI توسط عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران و عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

     دکتر خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد پزشکی تهران طی گزارشی از چاپ دو مقاله دکتر هدیه علوی طلب عضو هیات علمی این واحد در مجله معتبر ISI با عنوان Bothalia Journal با IF=1.267 در تیرماه 93 خبرداد . رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد پزشکی تهران گفت : دکتر هدیه علوی طلب عضو هیات علمی و استادیار واحد پزشکی تهران ، نخبه و مخترع برگزیده جشنواره بنیاد ملی نخبگان و نیز داور علمی جشنواره اختراعات بنیاد ملی نخبگان با انتشار مقالات علمی خود در یکی از مجلات معتبر(web of science)ISI، برگ زرین دیگری بر افتخارات پژوهشی و دستاوردهای علمی این واحد دانشگاهی افزوده است. وي گفت: تاکنون نیز چندین مقاله از اختراع و تحقیقات این پژوهشگر و عضو فعال باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در مجلات ISI ، علمی-پژوهشی داخلی و خارجی معتبر و کنفرانس های خارجی در کشورهای انگلیس و چک مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته است . شایان ذکر است دکتر علوی طلب مدیرگروه شیمی واحد پزشکی تهران و مسئول کمیته طرح درس EDC نیز می باشد .

 

 
 

پذیرش دو مقاله معتبر ISI توسط عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران و عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان نسخه قابل چاپ

Preview