جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيد عباس صفوي معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران طي گزارشي سياست هاي اجرائي و اهداف كلان اين دانشگاه را در جهت ايجاد تغيير و ارتقاء كيفيت آموزشي و در جهت توسعه تحصيلات تكميلي رشته هاي مختلف و روز آمد حيطه علوم پزشكي تشريح نمود .
      راه اندازي و تاسيس دوره هاي كارشناسي ارشد و ph.D گروه علوم پزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران

 

     معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران گفت : بر اساس مصوبات و جلسات متعدد آموزشي دانشگاه ، تاسيس و راه اندازي دوره هاي كارشناسي ارشد و ph.D ، رشته هاي پزشكي مولكولي ، مهندسي بافت ، ژنتيك انساني ، علوم اعصاب با گرايش مطالعات اعتياد ، تصوير برداري ملكولي و نوروني ، بيوشيمي باليني ، اتاق عمل ، فن آوري اطلاعات سلامت ، انفورماتيك پزشكي ، كتابداري و اطلاع رساني پزشكي ، خون شناسي و بانك خون ، فناوري تصوير برداري پزشكي ، علوم آزمايشگاهي گرايش مديريت كيفيت ، انگل شناسي پزشكي ، بيوشيمي گرايش پروتئوميكس كاربردي ، مورد موافقت قرار گرفت . دكتر سيد عباس صفوي معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران طي گزارشي سياست هاي اجرائي و اهداف كلان اين دانشگاه را در جهت ايجاد تغيير و ارتقاء كيفيت آموزشي و در جهت توسعه تحصيلات تكميلي رشته هاي مختلف و روز آمد حيطه علوم پزشكي تشريح نمود . معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران گفت : بر اساس مصوبات و جلسات متعدد آموزشي دانشگاه ، تاسيس و راه اندازي دوره هاي كارشناسي ارشد و ph.D ، رشته هاي پزشكي مولكولي ، مهندسي بافت ، ژنتيك انساني ، علوم اعصاب با گرايش مطالعات اعتياد ، تصوير برداري ملكولي و نوروني ، بيوشيمي باليني ، اتاق عمل ، فن آوري اطلاعات سلامت ، انفورماتيك پزشكي ، كتابداري و اطلاع رساني پزشكي ، خون شناسي و بانك خون ، فناوري تصوير برداري پزشكي ، علوم آزمايشگاهي گرايش مديريت كيفيت ، انگل شناسي پزشكي ، بيوشيمي گرايش پروتئوميكس كاربردي ، مورد موافقت قرار گرفت . صفوي ابراز اميدواري نمود: اين اقدام بزرگ در گرو مشاركت فعالانه و اراده قوي اساتيد دانشگاه جهت ايجاد تغيير و ارتقاء كيفيت آموزشي دانشگاه است كه اميدواريم همچنان شاهد حمايت مطلوب و مستمر دكتر سيد محمود طباطبائي رياست محترم دانشگاه و همچنين دكتر باقر لاريجاني مشاور و قائم مقام رياست دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علوم پزشكي و نيز ساير مسئولين ارشد گروه علوم پزشكي در جهت رفع تنگناها و فراهم نمودن امكانات مورد نياز آموزشي به طور ريشه اي و بر اساس برنامه راهبردي و آموزشي دانشگاه باشيم و در آينده اي نزديك وارد فاز عملياتي و اجرائي برنامه هاي توسعه اي دانشگاه در جهت توسعه تحصيلات تكميلي رشته هاي مختلف و روز آمد حيطه علوم پزشكي بشويم . وي با اشاره به ضرورت تدوين برنامه راهبردي توسط گروه هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گفت : از ابتداي تيرماه سال جاري جلسات منظم و متعدد گروه هاي آموزشي مختلف از جمله گروه بيهوشي ، گروه روانشناسي باليني ، گروه داخلي ، گروه علوم پايه دانشكده پزشكي ، گروه زنان و زايمان ، دانشكده پرستاري و مامائي ، دانشكده علوم نوين با نگاهي به طب ترميمي و دانشكده پيرا پزشكي و به منظور بررسي مسائل و رفع مشكلات احتمالي هر گروه آموزشي تشكيل شده است كه برگزاري اين جلسات در آينده نيز تداوم خواهد داشت و سياست هاي كلان آموزشي دانشگاه در تدوين و اجراي برنامه ريزي ها لحاظ و مورد بحث و تبادل نظر خواهد گرفت .

 

 

 

 

 

راه اندازي و تاسيس دوره هاي كارشناسي ارشد و ph.D گروه علوم پزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview