جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سید عباس صفوی معاون آموزشي واحد پزشكي تهران طي گفتگوئي از تاريخ شروع برنامه انتخاب واحد اینترنتی نيمسال اول سال تحصیلی 94-93 براي كليه رشته هاي تحصيلي گروه علوم پزشكي و گروه غير پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي واحد تهران خبر داد . معاون آموزشي واحد پزشكي تهران گفت : تاريخ شروع انتخاب واحد اینترنتی روزشنبه 25 مرداد ماه سال 1393 و تاريخ پايان انتخاب واحد اینترنتی چهارشنبه 29 مرداد ماه سال جاري مي باشد .
      برنامه انتخاب واحد اینترنتی نيمسال اول سال تحصیلی 94-93 در دانشگاه علوم پزشكي واحد تهران اعلام شد

 

     دكتر سید عباس صفوی معاون آموزشي واحد پزشكي تهران طي گفتگوئي از تاريخ شروع برنامه انتخاب واحد اینترنتی نيمسال اول سال تحصیلی 94-93 براي كليه رشته هاي تحصيلي گروه علوم پزشكي و گروه غير پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي واحد تهران خبر داد . معاون آموزشي واحد پزشكي تهران گفت : تاريخ شروع انتخاب واحد اینترنتی روزشنبه 25 مرداد ماه سال 1393 و تاريخ پايان انتخاب واحد اینترنتی چهارشنبه 29 مرداد ماه سال جاري مي باشد . وي افزود : بر اساس هماهنگي هاي بعمل آمده برنامه انتخاب واحد اينترنتي نيم سال اول سال تحصيلي 94-93 دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران به تفكيك رشته هاي تحصيلي و به شرح موارد زیر در نظر گرفته شده است : 25 مردادماه : رشته هاي پرستاري، مامايي ( كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته ) ، مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه ای(كارشناسي پيوسته) 26 مرداد ماه : رشته هاي زيست شناسي مقطع تحصیلی کارشناسی ( تمام گرايشها ) 27 مرداد ماه : رشته هاي تحصيلي مهندسي پزشكي باليني ( كارشناسي پيوسته ) ، روانشناسي باليني (كارشناسي پيوسته) ، بهداشت محیط ، خانواده ، حرفه ای و مبارزه با بیماری ها (کاردانی ) ، زيست شناسي مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نا پیوسته ( تمام گرايشها ) 28 مرداد ماه : رشته هاي تحصيلي اتاق عمل ، هوشبري، علوم آزمايشگاهي ( كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ) و تاريخ 29 مرداد ماه رشته هاي تحصيلي پزشكي ( دكتري حرفه اي ) ، بهداشت عمومی و مهندسی بهداشت محیط (کارشناسی ناپیوسته ) دكتر سید عباس صفوی نائینی در ادامه گفت : با توجه به هماهنگي هائي كه با دست اندر كاران و حوزه هاي مختلف دانشجوئي و معاونت پژوهش و فناوري بعمل آمده است ، دانشجويان محترم مي توانند جهت ثبت نام و كسب اطلاع از برنامه زمانبندي ثبت نام و انتخاب واحد اينترنتي به سايت واحد پزشكي تهران به آدرس زير مراجعه نمايند. www.iautmu.ac.ir

 

 
 

برنامه انتخاب واحد اینترنتی نيمسال اول سال تحصیلی 94-93 در دانشگاه علوم پزشكي واحد تهران اعلام شد نسخه قابل چاپ

Preview