جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      جلسه شورای راهبردی استادان واحد علوم پزشکی تهران با موضوع آسیب شناسی فرهنگی

 

     به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار شد :
مدیر اجرایی دفتر نهاد معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران از برگزاری جلسه شورای راهبردی استادان واحد با موضوع آسیب شناسی فرهنگی در این واحد دانشگاهی در روز دوازدهم مرداد ماه با حضور دکتر سید محمود طباطبایی ریاست واحد حجت الاسلام تاج آبادی مسئول دفتر نهادرهبری ، جمعی از معاونین واعضای هیات علمی خبر داد .

 

 
 

جلسه شورای راهبردی استادان واحد علوم پزشکی تهران با موضوع آسیب شناسی فرهنگی نسخه قابل چاپ

Preview