جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سلطانعلي فلاح فوق تخصص گوارش و كبد باحكمي از سوي دكترسيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران به سمت معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران منصوب شد. دكتر فلاح داراي سوابق علمي و درماني و همچنين مديريت اجرائي درخشاني در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و همچنين تعامل مطلوب با سازمان تامين اجتماعي و بيمارستانهاي تحت پوشش اين سازمان و از جمله بيمارستان ميلاد است دكتر فلاح همچنين مدير مسئول مجله پزشكي تامين اجتماعي است .
      معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران منصوب شد

 

     باحكمي از سوي دكترسيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران دكتر سلطانعلي فلاح فوق تخصص گوارش و كبد به سمت معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران منصوب شد. دكتر سيد علي ابطحي رئیس مرکز توسعه خدمات سلامت دانشگاه آزاد اسلامي كه به نمايندگي از سوي دكتر باقر لاريجاني قائم مقام رياست عاليه دانشگاه در حوزه علوم پزشكي در جلسه معارفه ايشان حضور داشت با اشاره به سوابق درخشان علمي و اجرائي دكتر فلاح در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و همچنين تعامل مطلوب وي با سازمان تامين اجتماعي و بيمارستانهاي تحت پوشش اين سازمان و از جمله بيمارستان ميلاد اشاره كرد و گفت : بدون ترديد حضور ايشان در مقام معاون بهداشت و درمان و در جمع پزشكان عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي فرصت مغتنمي است براي گسترش ، توسعه و همچنين خودكفائي بيمارستانهاي تابعه و تحت پوشش اين واحد دانشگاهي . دكتر ابطحي سپس با تقدير از عملكرد و تلاش دلسوزانه دكتر طباطبائي رئيس دانشگاه و ساير مسئولان ارشد ، معاونين و روساي دانشكده ها و بيمارستانها گفت : امروز بيشتر از هر زمان ديگري به آينده روشن و پر از افتخار واحد علوم پزشكي تهران ايمان و اعتقاد پيدا كردم زيرا در جمع مسئولان اين دانشگاه توكل و عشق به خدا ، همسوئي ، همدلي و اراده اي محكم براي توفيق خدمت و ايجاد تغيير و ارتقاء سطح آموزش و درمان موج مي زند و اين موضوع موجب دلگرمي و نويد بخش آينده اي روشن براي اين واحد دانشگاهي است . هدف همگي ما اين است كه بكوشيم واحد علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران الگو و سر آمد كل واحد هاي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي باشد . شايان ذكر است جلسه معارفه دكتر فلاح با حضور دكتر طباطبائي رئيس دانشگاه ، دكتر ابطحي رئیس مرکز توسعه خدمات سلامت دانشگاه آزاد اسلامي ، دكتر ملك افضلي مشاور عالي رئيس دانشگاه در حوزه تحقيقات ، دكتر صفوي معاون آموزشي ، دكتر افتخار معاون پژوهش و فناوري ، دكتر ادهمي رئيس دانشكده پزشكي ، دكترمقدم نيا رئيس دانشكده پيرا پزشكي ، دكتر فاطمي معاون فرهنگي ، دكتر علي محمد زاده معاون دانشجوئي ، دكتر ميرزائي معاون مالي اداري ، دكتر سلگي مشاور و رئيس حوزه رياست دانشگاه و كليه اعضاء هيات رئيسه در روز دو شنبه 13 مرداد ماه در سالن اجتماعات اين واحد دانشگاهي برگزار شد .

 

 

 

 

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران منصوب شد نسخه قابل چاپ

Preview