جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سیّد حسن مقدّم نیا رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با حضور در جلسه هيات رئيسه اين واحد دانشگاهي برنامه راهبردي 5 تا 10 ساله دانشكده پيراپزشكي را تشريح نمود . وي با جزئيات راه اندازي رشته جديد”علوم آزمايشگاهي با گرايش مديريت كيفيت“ در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران ، چارت پيشنهادي اين دانشكده و راهكارهاي تامين نيروهاي انساني اداری وچگونگي جذب نیروهای مجرب و متخصص كادرعلمی مورد نياز در طرح توسعه اي دانشگاه را توصيف نمود ومسائل متعددي از جمله نحوه توسعه و تجهيز فضاهاي فيزيكي مورد بحث و بررسي و تبادل نظر قرار گرفت .
      رشته جديد”علوم آزمايشگاهي با گرايش مديريت كيفيت“ در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران راه اندازي مي شود

 

     دکتر سیّد حسن مقدّم نیا رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با حضور در جلسه هيات رئيسه اين واحد دانشگاهي برنامه راهبردي 5 تا 10 ساله دانشكده پيراپزشكي را تشريح نمود . وي با جزئيات راه اندازي رشته جديد”علوم آزمايشگاهي با گرايش مديريت كيفيت“ در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران به توصيف چگونگي چارت پيشنهادي اين دانشكده و راهكارهاي تامين نيروهاي انساني اداری وچگونگي جذب نیروهای مجرب و متخصص كادرعلمی مورد نياز در طرح توسعه اي دانشگاه پرداخت ومسائل متعددي از جمله نحوه توسعه و تجهيز فضاهاي فيزيكي مورد بحث و بررسي و تبادل نظر قرار گرفت . اين جلسه صبح روز دو شنبه 13 مرداد ماه سال جاري با حضور دكتر طباطبائي رئيس دانشگاه ، دكتر ابطحي رئیس مرکز توسعه خدمات سلامت دانشگاه آزاد اسلامي ، دكتر ملك افضلي مشاور عالي رئيس دانشگاه در حوزه تحقيقات و كليه اعضاء هيات رئيسه در سالن اجتماعات اين واحد دانشگاهي برگزار شد و دكتر مقدم نيا دريك گزارش مبسوط ، نيازها و پيشنهادات دانشكده پيراپزشكي را در برنامه ده ساله پيش رو مطرح و جزئيات چارت پيشنهادي اين دانشكده را ازجميع جهات تشريح نمود . وي تسریع و تسهیل روند جذب هیات علمی را با تلاش در جهت حذف بوروکراسی های اداری از جمله نيازها و راهكارهاي گسترش برنامه هاي توسعه اي اين دانشكده برشمرد. وي سپس به ضرورت هماهنگی با سازمان مرکزی و مدیریت ارشد حوزه پزشکی، جهت کاهش طول مدت روند جذب و در جهت راه اندازی رشته هاي تحصيلي مورد نيازتاكيد نمود . دكتر مقدم نيا در ادامه جلسه به چالش هاي مربوطه در رابطه با روند تصويب رشته هاي پيشنهادي جديد در مقطع تحصيلات تكميلي اشاره كرد و گفت : راه اندازي رشته هاي بين رشته اي ، نياز به جلب نظر و تعامل مثبت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و بوردهاي تخصصي مربوطه دارد كه اين پيشنهاد نيزبطور گسترده اي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. رئيس دانشكده پيرا پزشكي همچنين نياز به صدور مجوز جهت راه اندازي رشته ها از جمله علوم آزمايشگاهي با گرايش مديريت كيفيت و تصوير برداري پزشكي (MRI) به صورت همكاري هاي مشترك با دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي را يك ضرورت جدي برشمرد . طرح توسعه فضاهاي عمراني و تامين فضاهاي فيزيكي از ديگرموضوعات و چالش هاي مطروحه در اين جلسه بود .

 

 
 

رشته جديد”علوم آزمايشگاهي با گرايش مديريت كيفيت“ در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران راه اندازي مي شود نسخه قابل چاپ

Preview