جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر مير مسعود فاطمي معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران از تشكيل و برگزاري اولين نشست اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با مسئولين دانشگاه ، آقايان دكتر باقر لاريجاني قائم مقام رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علوم پزشكي و دكتر طه هاشمي معاون فرهنگي و اجتماعي در روز يكشنبه 19 مرداد ماه در سالن اجتماعات شهيد احدي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران خبر داد .
      اولين نشست اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با مسئولين دانشگاه برگزار مي گردد

 

     با حضور دكترلاريجاني قائم مقام رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علوم پزشكي و دكتر طه هاشمي معاون فرهنگي و اجتماعي برگزار مي گردد : اولين نشست اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با مسئولين دانشگاه دكتر مير مسعود فاطمي معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران از تشكيل و برگزاري اولين نشست اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با مسئولين دانشگاه ، آقايان دكتر باقر لاريجاني قائم مقام رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علوم پزشكي و دكتر طه هاشمي معاون فرهنگي و اجتماعي در روز يكشنبه 19 مرداد ماه در سالن اجتماعات شهيد احدي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران خبر داد . معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران گفت : در اين نشست صميمانه مسئولان عالي مقام دانشگاه با اساتيد عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي پيرامون مسائل آموزشي ، پژوهشي و فرهنگي بحث و تبادل نظر خواهند نمود . رحيم طياريه مدير امور فرهنگي دانشگاه نيز در اين باره افزود : تشكيل اين جلسات بصورت ادواري بوده و اولين نشست اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با مسئولين دانشگاه ساعت 10 صبح روز يكشنبه 19 مرداد ماه برگزار مي گردد .

 

 
 

اولين نشست اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با مسئولين دانشگاه برگزار مي گردد نسخه قابل چاپ

Preview