جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      برگزاری همایش جوانان وچالش های زندگی در واحد پرشکی تهران

 

     دکتر میر مسعود فاطمی معاون فرهنگی واحد پزشکی تهران طی مصاحبه ای با روابط عمومی واحد پزشکی تهران اعلام نمود: همایش دانشجوئی جوانان وچالش های زندگی با حضور دکتر محمود گلزاری استاد دانشگاه برگزار می شود . اولین نشست این همایش دانشجوئی روز دوشنبه در تاریخ بیست و هفتم آبانماه سال جاری از ساعت 13 در سالن اجتماعات برگزار می گردد. دکتر فاطمی افزود :نشست اول همایش دانشجوئی جوانان وچالش های زندگی در باره مدیریت روابط (ویژه خواهران )می باشد .استقبال دانشجویان جهت دریافت کارت شرکت در جلسه به دفتر معاونت فرهنگی بسیار خوب بوده است ودر طی 3روز اول ثبت نام نزدیک به 400کارت توزیع گردیده است .

 

 
 

برگزاری همایش جوانان وچالش های زندگی در واحد پرشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview