جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران همگام و همراه با سایر دانشگاههای علوم پزشکی در تجمع حمایت از مردم مظلوم غزه امروز شنبه راس ساعت 2 بعداز ظهر در میدان فلسطین شرکت می نمایند .
      تجمع جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در حمایت از مردم مظلوم غزه

 

     به گزارش روابط عمومی واحد علوم پزشکی در راستای حمایت از مردم مظلوم وبی دفاع غزه وهمگام با تجمع بزرگ جامعه پزشکی کشور، دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران امروز شنبه 18 مرداد ساعت 14 در میدان فلسطین تجمع و ضمن حمایت از مردم ستمدیده غزه،انزجار خود را از رژیم سفاک،جعلی و پلید اسرائیل وحامیان خونخوار ومستکبرش اعلام خواهند کرد.

 

 

 

 

تجمع جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در حمایت از مردم مظلوم غزه نسخه قابل چاپ

Preview