جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكترسید محمود طباطبائی چهره ماندگار جراحی مغز و اعصاب و استاد جراحی اعصاب و رئيس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران طي مصاحبه اي سکوت سازمان های بین المللی و کوتاهی در امدادرسانی به مردم غزه را مصداق نقض حقوق بشر عنوان کردو گفت : حركت ، جنبش ، اگاهي وبيداري امت اسلامي در سراسر جهان تنها راه نجات و دفاع از مردم بی دفاع غزه است. وي از همه همکاران پزشك و سپيد پوشان گروه علوم پزشكي درخواست نمود به حکم وظیفه در این تجمع اعتراضی که در محکومیت سیاستهای رژیم اشغالگر قدس و حامیان جنایتکارش علیه مردم رنجیده فلسطین در روز شنبه 18 مرداد در میدان فلسطین تهران برگزار می‌شود، شرکت کنند.
      دكتر طباطبائي چهره ماندگار جامعه پزشكي و رئيس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران:حركت ، جنبش وبيداري امت اسلامي در سراسر جهان تنها راه نجات و دفاع از مردم بی دفاع غزه است

 

     در گفتگوي اختصاصي با دكتر طباطبائي چهره ماندگار جامعه پزشكي و در محکومیت سیاستهای رژیم اشغالگر قدس و حامیان جنایتکارش عليه مردم بي دفاع غزه مطرح شد : حركت ، جنبش وبيداري امت اسلامي در سراسر جهان تنها راه نجات و دفاع از مردم بی دفاع غزه است دكترسید محمود طباطبائی چهره ماندگار جراحی مغز و اعصاب و استاد جراحی اعصاب و رئيس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران طي مصاحبه اي سکوت سازمان های بین المللی و کوتاهی در امدادرسانی به مردم غزه را مصداق نقض حقوق بشر عنوان کردو گفت : حركت ، جنبش ، اگاهي وبيداري امت اسلامي در سراسر جهان تنها راه نجات و دفاع از مردم بی دفاع غزه است. وي از همه همکاران پزشك و سپيد پوشان گروه علوم پزشكي درخواست نمود به حکم وظیفه در این تجمع اعتراضی که در محکومیت سیاستهای رژیم اشغالگر قدس و حامیان جنایتکارش علیه مردم رنجیده فلسطین در روز شنبه 18 مرداد در میدان فلسطین تهران برگزار می‌شود، شرکت کنند.

 

 
 

دكتر طباطبائي چهره ماندگار جامعه پزشكي و رئيس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران:حركت ، جنبش وبيداري امت اسلامي در سراسر جهان تنها راه نجات و دفاع از مردم بی دفاع غزه است نسخه قابل چاپ

Preview