جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید محمود طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با ارائه گزارش مبسوطي از وضعيت موجود واحد پزشكي تهران مشكلات ، چالش ها و همچنين راهكارهاي اجرائي تغيير و ارتقاء سيستم هاي آموزشي و پژوهشي اين واحد دانشگاهي را در اولين نشست اعضاء هيات علمي اين واحد دانشگاهي و در حضور مسئولين ارشد دانشگاه ، آقايان دكتر باقر لاريجاني قائم مقام رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علوم پزشكي و دكتر طه هاشمي معاون فرهنگي و اجتماعي ، دكتر سید علی ابطحی،رئیس مرکز توسعه خدمات سلامت دانشگاه آزاد اسلامی مطرح نمود .
      در حضور دكترلاريجاني قائم مقام رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علوم پزشكي و دكتر طه هاشمي معاون فرهنگي و اجتماعي مطرح شد : هزينه تربيت دانشجوي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي دو برابر بيشتر از شهريه اي است كه مي پردازد

 

     در اولين نشست اعضاء هيات علمي اين واحد دانشگاهي و در حضور مسئولين ارشد دانشگاه ، دکتر سید محمود طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با ارائه گزارش مبسوطي وضعيت موجود ، مشكلات ، چالش ها و همچنين راهكارهاي اجرائي تغيير و ارتقاء سيستم هاي آموزشي و پژوهشي اين واحد دانشگاهي را مطرح نمود . اين جلسه روز يكشنبه 19 مرداد ماه در سالن اجتماعات شهيد احدي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران و در جمع مسئولان ارشد حوزه علوم پزشكي ، هيات رئيسه ، معاونان و جمع كثيري از اساتيد عضو هيات علمي و روساي بيمارستانها ي تابعه برگزار شد . رئیس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با تحليل آماري تعداد اعضاي هيات علمي و دانشجويان اين واحد دانشگاهي ، نسبت استاد به دانشجو واحد علوم پزشكي تهران را به ازاي هر 43 نفربه يك استاد اعلام نمود و گفت : اين نسبت در حالي است كه نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي دولتي به ازاي هر ده نفر دانشجو به يك استاد است . دكتر طباطبائي سپس به برخي محدوديت ها از جمله كمبود فضاهاي آموزشي در سطح واحد و نيزبيمارستانها اشاره نمود و گفت : در حال حاضر نسبت فضاي فيزيكي آموزشي اين واحد به تعداد كل دانشجويان 4متر و 96سانتي متر مربع براي هر دانشجو است در حاليكه استاندارد مورد قبول براي هر دانشجو 16 مترمربع مي باشد . دكتر طباطبائي در ادامه گزارش خود مشكل نامتعادل بودن در آمد حاصل از شهريه دانشجويان گروه علوم پزشكي را در مقابل هزينه ها يكي از معضلات جدي اين دانشگاه برشمارد . وي با اعلام اين مطلب كه بر اساس محاسبات كارشناسانه و شاخص هاي استاندارد و تعيين پارامتر هاي مختلف گفت : قيمت تمام شده تربيت يك دانشجوي پزشكي در سال 92 حدود 140 ميليون تومان برآورد شده است در حاليكه تنها نصف اين مبلغ در طول يك دوره 7 ساله شهريه از دانشجوي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي دريافت شده است . وي افزود : تا كنون كمبود مالي اين واحد با مشاركت ساير واحد هاي دانشگاهي و بصورت هيات امنايي كم و بيش حل شده است ولي با توجه به مشكل تورم ساليانه و همچنين ضرر دهي بيمارستانهاي آموزشي كه گريبانگيرساير مراكز دولتي نيز مي باشد ، بايستي راهكارها و تمهيدات جديدي براي اين مشكل انديشه شود. رئيس دانشگاه علوم پزشكي واحد تهران سپس با تشريح راهكارها ، اقدامات و تلاشهايي كه در جهت رفع اين معضلات انجام شده اظهار نمود : تا كنون و به منظور شناسائي نقاط قوت و ضعف اين واحد دانشگاهي بازديدهاي ادواري و نشست هاي داخلي متعددي در جهت ارتقاء و بهبود كيفيت آموزشي ، پژوهشي واحد علوم پزشكي با مسئولان دانشگاهي از جمله هيات رئيسه ، معاونين ، روساي بيمارستانها و دانشكده ها داشته ايم كه نتايج اين بررسي ها با اعضاي هيات امناء و موسس دانشگاه آزاد اسلامي و مقام هاي مسئول وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مطرح شده است . رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران در پايان سخنراني خود به ترسيم افق هاي روشن و فرصت هاي مطلوب پيش رو كه با مديريت جديد دانشگاه آزاد اسلامي بستر آن فراهم شده است اشاره نمود و گفت : اينك كه اين عزم جدي ، حمايت و همت عالي در نگاه و تفكر رياست عاليه دانشگاه ، هيات امناء و موسس دانشگاه آزاد اسلامي وجود دارد بر شما اساتيد محترم و پزشكان ايثارگري است كه با مشاركت و ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود در اين مسير همراه باشيد همانگونه كه در طول سالهاي گذشته عليرغم تمام كمبودها و معضلات ، موتور محركه و قلب طپنده دانشگاه بوده ايد و وظيفه تعليم و تربيت دانشجويان را بر عهده گرفته ايد . دكتر طباطبائي سپس راه اندازي تحصيلات تكميلي دوره هاي دستياري ،دكتراي تخصصي و كارشناسي ارشد ناپيوسته ، جذب اعضاي هيات علمي و متخصصين مورد نياز ، ارتقاء رتبه پژوهشي دانشكده ها و دانشگاه ، راه اندازي مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده ها ، اصلاح ساختار فيزيكي بيمارستانهاي بوعلي،اميرالمومنين(ع) و جواهري و ستاد مركزي دانشگاه ، بودجه ريزي عملياتي در بيمارستانها و استقرار نظام نوين مالي در بيمارستانها ، تجميع دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران ، تامين منابع مالي جديد براي تجهيز بيمارستانها و اجراي پروژه هاي عمراني ، ساخت بيمارستان جديد بوعلي ، ساخت ساختمان جديد آموزشي و درماني بوعلي(در ساختمان نيمه ساز جنب بوعلي) ، ساخت بيمارستان جديد حضرت اميرالمومنين(ع) ، راه اندازي شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت ، ارتقاء درجه اعتبار بخشي بيمارستانها و بهبود هرم رتبه علمي در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه را از جمله راهكارهاي پيش روي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران برشمارد . گفتني است در اولين جلسه نشست ادواري اعضاء هيات علمي واحد علوم پزشكي تهران با مسئولان ارشد حوزه معاونت علوم پزشكي چهار نفر از اساتيد گروه پايه و گروه باليني ، آقايان دكتر سيد محمد مسعود شوشتريان و دكتر مهسا هاديپور به نمايندگي از اساتيد گروه علوم پايه و دكتر محمود عامريون و دكتر ميترا علي نژاد خرم به نمايندگي از پزشكان متخصص گروه باليني به طرح نقطه نظرات و بيان مسائل و مشكلات گروه هاي دانشگاه و بيمارستانها پرداختند .

 

 

 

 

 

در حضور دكترلاريجاني قائم مقام رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علوم پزشكي و دكتر طه هاشمي معاون فرهنگي و اجتماعي مطرح شد : هزينه تربيت دانشجوي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي دو برابر بيشتر از شهريه اي است كه مي پردازد نسخه قابل چاپ

Preview