جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      انتصاب رییس مرکز تحقیقات علوم پزشکی

 

     طی حکمی از سوی دکتر جاسبی رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر سید علیرضا نجفی معاونت پژوهشی واحد پزشکی تهران با حفظ سمت به ریا ست مرکز تحقیقات علوم پزشکی واحد پزشکی تهران منصوب گردید. مرکز تحقیقات واحد پزشکی تهران از مرداد ماه سال گذشته تاسیس و دراین مدت کوتاه به موفقیت های شایان توجهی در زمینه مشارکت با سایر مراکز علمی در برگزاری همایش های تخصصی و ایجاد بستری مساعد برای رشد و ارتقا ء تحقیقات علمی برای دانشجویان و اساتید و اعضای هیات علمی دست یافته است .

 

 
 

انتصاب رییس مرکز تحقیقات علوم پزشکی نسخه قابل چاپ

Preview