جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      مقررات اختصاصی حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شد

 

      مقررات اختصاصی حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بعد از بررسی و تصویب در کمیته تخصصی تدوین مقررات دانشگاه در جلسه 19 مرداد سال جاری، در شورای حقوقی دانشگاه مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی حوزه پزشکی- دکتر باقر لاریجانی، قائم مقام رئیس دانشگاه در علوم پزشکی با اشاره به اهمیت وجود مقررات اختصاصی حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت : با توجه به اینکه حوزه علوم پزشکی دانشگاه در پاره ای از موارد با مقررات مختلف جاری در راستای هماهنگی با حوزه سلامت کشور تفاوت هایی دارد، لذا لزوم توجه به چنین مقرراتی ویژه در حوزه پزشکی و گردآوری آن به صورت کلیاتی منظم و یکپارچه لازم و ضروری به نظر می رسید. به گفته دکتر باقر لار یجانی، بخش اول این مقررات اختصاصی شامل مقررات مصوب مراجع بالادستی از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و بخش دوم نیز شامل مقررات مصوب مراجع دانشگاه در ارتباط با حوزه علوم پزشکی ست. قائم مقام رئیس دانشگاه در علوم پزشکی با تاکید بر ضرورت این مقررات در خصوص جزئیات و مفاد این مقررات اختصاصی خاطرنشان کردند: بخش اول این مقررات مشتمل بر فصولی است که بدون دخل و تصرف در متن و محتوای اصلی مورد تصویب مراجع بالادستی دانشگاه آزاد اسلامی گردآوری شده است و بخش دوم نیز مورد تصویب مراجع دانشگاه می باشد که مقررات و مواد منسوخ تسوبه شده است و به شکل کنونی تدوین شده و در حال حاضر در حوزه علوم پزشکی دانشگاه در حال اجرا می باشد. شایان ذکر است این مجموعه از این پس تنها مرجع مورد وثوق کلیه قسمت های مرتبط با حوزه علوم پزشکی دانشگاه خواهد بود.

 

 

 

 

مقررات اختصاصی حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شد نسخه قابل چاپ

Preview