جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    اعضای هیأت رئیسه بیمارستان مهراد با حضور در جمع مسئولان ارشد ، معاونان ،اساتيد وروساي بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی و با تجليل از اعتبار علمي و شاٌن حرفه اي دكتر طباطبائي ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی بعنوان پزشكي حاذق و با اخلاص و در مقام چهره ماندگار اين حرفه مقدس ، حضور وي را در مجموعه عظيم علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي يك فرصت طلائي و متضمن پيشرفت و توسعه دانشگاه و حلقه اي محكم براي تعامل سازنده و ارتباط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با بيمارستان هاي خصوصي تهران برشماردند .
      تجلیل اعضای هیأت رئیسه بیمارستان مهراد از ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

 

      اعتبار علمي و شان حرفه اي دكتر طباطبائي متضمن پيشرفت و توسعه دانشگاه و حلقه واسط براي تعامل سازنده و ارتباط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با بيمارستان هاي خصوصي است .
اعضای هیأت رئیسه بیمارستان مهراد با حضور در جمع مسئولان ارشد ، معاونان ،اساتيد وروساي بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی و با تجليل از اعتبار علمي و شاٌن حرفه اي دكتر طباطبائي ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی بعنوان پزشكي حاذق و با اخلاص و در مقام چهره ماندگار اين حرفه مقدس ، حضور وي را در مجموعه عظيم علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي يك فرصت طلائي و متضمن پيشرفت و توسعه دانشگاه و حلقه اي محكم براي تعامل سازنده و ارتباط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با بيمارستان هاي خصوصي تهران برشماردند .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این دیدار دکتر سید محمود طباطبایی فر ضمن خوشامدگویی به اعضاي هيات رئيسه و تيم پزشكان بیمارستان مهراد گفت : امید وارم همه حرکات و رفتار ما در مسیر رضایت پروردگار و اهداف الهی باشد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی بیان داشت : باید دعا کنیم نعمات الهی باعث گمراهی و خودخواهی ما نشود و از خداوند بزرگ بخواهیم ازهر نعمتی که در اختیار ما قرار داده است وسیله خیرو بركت وتوفيق خدمت به بندگان خدا باشد . بر اساس همین گزارش نماینده اعضای هیات رئیسه بیمارستان مهراد ضمن تبریک به جامعه دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامی بخاطرتوان بهره مندي از تجربيات ارزشمند علمي و آكادميك دكتر طباطبائي ، وي را نگين جامعه پزشكان و كادر درماني بيمارستان مهراد ناميد .
وي افزود : از سوي ديگر دانشگاه آزاد اسلامی نيز برای عموم مردم جايگاه ويژه اي دارد و فرزند بسیاری ازپزشكان ما ، در همین دانشگاه تحصیل کرده اند واز آنجائيكه همه ما می دانيم این دانشگاه بنیادش خیر و برکت است حضور وي را در مجموعه عظيم علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي يك فرصت طلائي و متضمن پيشرفت و توسعه دانشگاه و نيزحلقه اي محكم براي تعامل سازنده و ارتباط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با بيمارستان هاي خصوصي تهران و از جمله بيمارستان خصوصي مهراد مي دانيم .
گفتني است مراسم تجلیل هیأت رئیسه بیمارستان مهراد از دكتر طباطبائي ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی با اهداء تاج گل و لوح تقدير به پايان رسيد و اساتيد دانشگاه ضمن آشنائي نزديك با تيم پزشكان اين بيمارستان ، زمينه هاي همكاري و تعامل هرچه بيشتر را براي اعزام دانشجو و استفاده از ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي مشترك را مورد ارزيابي و بحث و گفتگو قرار دادند .

 

 

 

 

 

تجلیل اعضای هیأت رئیسه بیمارستان مهراد از ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی نسخه قابل چاپ

Preview