جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي علوم پزشكي واحد تهران با حضور در منزل كارمند قديمي اين واحد دانشگاهي از وي عيادت و از افراد خانواده ايشان دلجوئي نمود . محمد رضا شباحتي كارمند اداره نقليه واحد علوم پزشكي تهران چندي پيش بعلت بيماري توسط پزشک عضو هيات علمي و متخصص قلب و عروق اين واحد دانشگاهي ، در بيمارستان بوعلي تابعه واحد علوم پزشكي تهران ، تحت درمان و جراحي قلب باز قرار گرفته است . وي كه در حال حاضر در دوره نقاهت بسر مي برد ، در منزل بستري و حال عمومي وي رضايتبخش است .
      عيادت و دلجوئي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران از كارمند باسابقه واحد علوم پزشكي تهران

 

     اباسط ميرزائي معاون مالي و اداري واحد علوم پزشكي تهران كه در جريان اين عيادت در معيت رئيس دانشگاه بود با بيان اينكه رشد و توسعه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي مرهون تلاش ها و زحمات شبانه روزي كاركنان و همكاران باصداقت و امانت داري است كه موجب شده اند، يكي از بزرگترين افتخارات انقلاب اسلامي ايران به ثمر بنشيند گفت : با پيگيري و حمايت مستقيم رياست محترم دانشگاه در تلاش هستيم تا حد امكان براي تحقق خواسته هاي ضروري و ايجاد فضائي پر از اميد و انگيزه شغلي براي كاركنان اين واحد دانشگاهي بكوشيم . وي افزود : روز جمعه نيزدر راستاي همين ايده انسان دوستانه و سنت پسنديده اسلامي براي عيادت و رسيدگي به احوال اين كارمند قديمي و زحمتكش رهسپار منزل ايشان شديم و با دستور دكتر طباطبائي قرار شد كليه اقدامات لازم جهت بهره مندي از بيمه تكميلي و رفع ساير مشكلات اداري براي برقراري حقوق ايشان در زمان مرخصي استعلاجي و بررسي شرايط كاري مطلوب تر بعد ازطي دوران نقاهت و رفع نيازهاي جاري انجام گردد . معاون مالي و اداري واحد علوم پزشكي تهران گفت : اكنون كه بعد از گذشت بيش از سي سال ، كاركنان اين مجموعه عظيم دانشگاهي در آستانه بازنشستگي و در سنين ميانسالي و بعضاٌ كهولت مي باشند بر مسئولين ارشد اين واحد دانشگاهي است كه با داشتن سه بيمارستان آموزشي و درماني وهمچنين بهره مندي ازتوان علمي و تخصص تيم پزشكان عضو هيات علمي كاري كنيم كه پرسنل وكاركنان ارزشمند اين مجموعه كوچكترين دغدغه اي براي درمان بيماري خود ساير اعضاي خانواده خود نداشته باشند ، زيرا امكانات و تجهيزات بيمارستانهاي ما اينك پاسخگوي نيازهاي درماني كليه كاركنان اين واحد و ساير واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد وبرماست كه همچون خانواده اي دلسوز و متعهد يار و ياور يكديگر باشيم .

 

 

 

 

عيادت و دلجوئي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران از كارمند باسابقه واحد علوم پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview