جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر حميد بلقيس زاده معاون آموزشي وپژوهشي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران با تشريح اهداف و سياست هاي راهبردي اين دانشكده از اقدامات و پيگيريهاي بعمل آمده جهت اخذ مجوز راه اندازي دوره كارشناسي ارشد بهداشت محيط ازسوي شوراي عالي گسترش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي خبر داد .
وي گفت : با هماهنگي و حمايت معاون آموزشي دانشگاه و موافقت اصولی كه برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته ، انتظار می رود بزودي در این رشته موفق به پذیرش دانشجو شويم .
      دوره كارشناسي ارشد بهداشت محيط در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران راه اندازي مي شود

 

     دكتر حميد بلقيس زاده معاون آموزشي وپژوهشي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران با تشريح اهداف و سياست هاي راهبردي اين دانشكده از اقدامات و پيگيريهاي بعمل آمده جهت اخذ مجوز راه اندازي دوره كارشناسي ارشد بهداشت محيط ازسوي شوراي عالي گسترش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي خبر داد . بلقيس زاده با ترسيم چشم انداز و اهداف توسعه اي اين دانشكده گفت : دانشکده بهداشت ومهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران كه در سال 1373 تاسیس شده است ، در حال حاضر دارای 4 گروه آموزشی
( مهندسي بهداشت محيط ، مهندسي پزشكي ، مهندسی بهداشت حرفه اي وبهداشت عمومی) است و متجاوز از هزار دانشجو در 6 رشته تحصيلي و در مقاطع مختلف از كارداني تا کارشناسی پیوسته وكارشناسي ناپيوسته و نيزكارشناسي مهندسي پزشكي با گرايش باليني در اين دانشكده به تحصيل اشتغال دارند .
وي با بيان اينكه در طول سالهاي گذشته بيش از 40 درصد دانش آموختگان مستعد اين واحد دانشگاهي توانسته اند در آزمون سراسري و در رقابت با ساير دانشجويان دانشگاه هاي دولتي پذيرفته شده و به تحصيلات تكميلي خود ادامه مي دهند،
افزود : راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد بهداشت محيط پاسخگوئي به نياز فارغ التحصيلان توانمند و شايسته دانشكده دانشکده بهداشت ومهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر است . وي در ادامه و با تشريح سياست هاي راهبردي دانشكده بهداشت گفت :
با هماهنگي و حمايت دكتر صفوي معاون آموزشي دانشگاه و موافقت اصولی كه برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته ، انتظار می رود به زودي
در این رشته موفق به پذیرش دانشجو شويم . شايان ذكر است دكتر بلقيس زاده استاديار تمام وقت گروه انگل شناسي و حشره شناسي پزشكي و معاون دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی با سوابق اجرائي و مديريتي متعدد داراي ده ها مقاله علمي به زبان فارسي و انگليسي در مجلات معتبر داخلي و بين المللي است .
وي با روي كار آمدن تيم فعال حوزه علوم پزشكي ومديريت جديد دانشگاه آزاد اسلامي براي دانشكده بهداشت اين واحد دانشگاهي يك فرصت و دوره طلايي را پيش بيني مي كند كه بتوان با اتخاذ سياست Joint Program موفق به راه اندازي و گسترش رشته هاي تحصيلي اين دانشكده در مقاطع تحصيلي دكتري و تربيت نيروهاي متخصص براي تامين نياز هاي حوزه بهداشت و سلامت جامعه و ميهن اسلامي گردد .

 

 

 

 

دوره كارشناسي ارشد بهداشت محيط در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران راه اندازي مي شود نسخه قابل چاپ

Preview