جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامی واحد تهران از برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید در تابستان 93 با حضور حجت الاسلام تاج آبادی ریاست دفترنهاد رهبری ، حجت الاسلام محی آبادی معاونت نهاد ، دکتر یوسفی دبیر اجرائي طرح ضیافت اندیشه ، جمعي ازاساتید عضو هيات علمي و كادر درماني بيمارستانهاي تابعه اين واحد دانشگاهي در سالن اجتماعات اين واحد دانشگاهي خبر داد .
      طرح ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامی واحد تهران در تابستان 93

 

     نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامی واحد تهران از برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید در تابستان 93 با حضور حجت الاسلام تاج آبادی ریاست دفترنهاد رهبری ، حجت الاسلام محی آبادی معاونت نهاد ، دکتر یوسفی دبیر اجرائي طرح ضیافت اندیشه ، جمعي ازاساتید عضو هيات علمي و كادر درماني بيمارستانهاي تابعه اين واحد دانشگاهي در سالن اجتماعات اين واحد دانشگاهي خبر داد . حجت الاسلام تاج آبادی ریاست دفترنهاد رهبری ضمن اعلام اين خبر گفت : اجراي طرح ضیافت انديشه اساتيد سال جاري بر اساس راهبردهای فرهنگی، تربیتی و آموزشی پیش بینی شده در سند اسلامی شدن دانشگاه ها و در دو دوره تعلیم و تربیت اسلامی و اخلاق اسلامی و در سطح مقدماتی و پیشرفته براي اساتيد اين واحد دانشگاهي برنامه ریزی شده است که اين كارگاه هاي آموزشي از روز شنبه مورخ 25 مرداد ماه آغاز و تا 19 شهریور ماه نيز ادامه خواهد داشت

 

 
 

طرح ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامی واحد تهران در تابستان 93 نسخه قابل چاپ

Preview