جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر امير عباس لشگري مدير كل آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران طي گفتگوئي از مشاركت وحضور فعالانه نمايندگان حوزه معاونت آموزشي اين واحد دانشگاهي در نشست سراسری مدیران آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ماه در دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد . آقايان دكتر علي سلگي مشاور و معاون اجرائي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران و دكترامير عباس لشگري مدير كل حوزه معاونت آموزشي اين واحد دانشگاهي باحضور در اين نشست سراسري به طرح نقطه نظرات و طرح مسائل دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علوم پزشكي پرداختند .
      مشاركت وحضور فعالانه نمايندگان حوزه معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران در نشست سراسری مدیران آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

 

     دكتر امير عباس لشگري مدير كل آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران طي گفتگوئي از مشاركت وحضور فعالانه نمايندگان حوزه معاونت آموزشي اين واحد دانشگاهي در نشست سراسری مدیران آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد . مدير كل آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران گفت : نشست سراسری مدیران آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشورساليانه و در راستای اهداف و برنامه‌های معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار مي گردد و ستاد برگزاركننده اين نشست ضمن تشکیل کارگروه‌های مختلف پیرامون معرفی فرآیندهای آموزشی منتخب در حیطه "رهبری و مدیریت " معرفی برنامه رتبه بندی خدمات آموزشی دانشگاه‌ها و بررسی شاخص‌ها - ارائه خدمات الکترونیک در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ارائه مدل توانمند سازی کارشناسان آموزشی به بحث و تبادل نظر مي پردازند . وي افزود :در نشست سراسری مدیران آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور همچنين نتایج حاصله از نشست قبلی مدیران آموزشی که تابستان سال گذشته برگزار شد مورد ارزیابی مسئولان قرار مي گيرد . گفتني است در نشست سراسری مدیران آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور سال جاري نيز كه در روزهای بیست و دوم و بیست و سوم مرداد ماه با مشارکت و میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد ، آقايان دكتر علي سلگي مشاور و معاون اجرائي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران و دكترامير عباس لشگري مدير كل حوزه معاونت آموزشي به نمايندگي از اين واحد دانشگاهي در آن حضور يافته وضمن انتقال ديدگاه ها و نقطه نظرات به طرح مسائل دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علوم پزشكي پرداخته و در تعامل و ارتباط با سياست هاي اجرائي و برنامه هاي كاربردي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفتند . همچنین طی جلساتی که با معاون استاندار و ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار گردید . طرفین موافقت کردند در قالب تفاهم نامه های آموزشی و سیاحتی از ظرفیت های موجود در استان همدان در جهت رفاه اساتید ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران استفاده بعمل آید .

 

 

 

 

 

مشاركت وحضور فعالانه نمايندگان حوزه معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران در نشست سراسری مدیران آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نسخه قابل چاپ

Preview