جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    درنخستین جشنواره علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دکتر سید حسین یحیوی اولين رئيس واحد علوم پزشكي تهران در بخش توسعه زیر ساخت های علوم پزشکی ، دکتر محمد رضا زرین دست، دکتر سید محسن کلانتر معمتدی و دکتر حامد شفارودی به عنوان محقق برتر، دکتر عباس دوستی در بخش مقاله برتر، دکتر علی حسنی در بخش ابداع و اختراع، دکتر لیلا دهقان در بخش طرح کاربردی نظام سلامت به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.
      برگزيدگان نخستين جشنواره علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مورد تقدير قرار گرفتند .

 

     درنخستین جشنواره علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دکتر سید حسین یحیوی بعنوان بنيانگذار و اولين رئيس واحد علوم پزشكي تهران در بخش توسعه زیر ساخت های علوم پزشکی ، دکتر محمد رضا زرین دست، دکتر سید محسن کلانتر معمتدی و دکتر حامد شفارودی به عنوان محقق برتر، دکتر عباس دوستی در بخش مقاله برتر، دکتر علی حسنی در بخش ابداع و اختراع، دکتر لیلا دهقان در بخش طرح کاربردی نظام سلامت به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند. گفتنی است در بخش تالیف کتاب اثر منتخبی وجود نداشت و دکتر سیمین فاضلی پور، دکتر سید مهدی رضایت، دکتر مهران نوربخش، دکتر مهناز شوقی و فرحناز اسدی فر شایسته تقدیر شدند براساس این گزارش، دکتر عباس احمدی در بخش دانش پژوهی، دکتر سید حسین یحیوی در بخش توسعه زیر ساخت های علوم پزشکی و در بخش ویژه دانش آموختگان دکتر شیرین روحانی اصفهانی، دکتر حامد هژیر و دکتر فاطمه قربانی مورد تقدیر قرار گرفتند نخستین جشنواره علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ظهر روز دوشنبه سوم شهريور ماه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد،

 

 
 

برگزيدگان نخستين جشنواره علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مورد تقدير قرار گرفتند . نسخه قابل چاپ

Preview