جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    طی حکمی از سوی دکتر سید محمود طباطبایی ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی دکتر هوشنگ ثابت سعیدی به عنوان ریاست جدید درمانگاه قدس منصوب شد
      انتصاب ریاست جدید درمانگاه قدس تابعه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران

 

     انتصاب ریاست جدید درمانگاه قدس طی حکمی از سوی دکتر سید محمود طباطبایی ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی دکتر هوشنگ ثابت سعیدی به عنوان ریاست جدید درمانگاه قدس منصوب شد
در این حکم آمده است :دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان یکی از ثمرات انقلاب اسلامی درطول حیات خود نقش ارزنده ای در تامین نیروی انسانی موردنیاز نظام سـلامـت جمهوری اسلامی ایران داشته است . واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با بهره مندی از دانش اعضای هیات علمی مهد پرورش متخصصان و کارشناسان متعهد و کارآمد در حیطه پزشکی هستند که البته با بازنگری ساختار و استفاده از سایر ظرفیت های موجود ، زمینه ارتقای کیفی بیش از پیش آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات دراین مجموعه عظیم علمی فراهم است .
نظربه تعهد و تجربیات گرانقدر جنابعالی درحوزه علوم پزشکی و با توجه به هماهنگی انجام شده با قائم مقام محترم ریاست عالیه دانشگاه در حوزه علوم پزشکی بعنوان رئیس درمانگاه قدس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب می گردید تا دانشگاه را در تحقق چشم اندازهای رفیع آن در گسترش حوزه علوم پزشکی یاری فرمائید .
انتظار می رود با همکاری کلیه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه در مسیر نیل به اهداف زیر تلاش فرمائید
ا- تهیه و تنظیم برنامه های استراتژیک و عملیاتی درمانگاه قدس بر اساس سیاست های ابلاغی و نظارت بر اجرای آنها
برنامه ریزی متعالی ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده توسط اعضای محترم هیات علمی
طراحی و تدوین فعالیتهای موثر جهت بهبود وضعیت اقتصادی و تامین منابع مالی درمانگاه قدس
توجه جدی به سیاستهای توسعه و اصلاح ساختار فیزیکی درمانگاه قدس با هماهنگی معاونین محترم عمرانی و بهداشت و درمان
تدوین چارت سازمانی جدید درمانگاه قدس مطابق با استانداردهای موجود استقرار نظام نوین مالی در درمانگاه قدس
تدوین برنامه ای جامع جهت اجرایی نمودن بودجه ریزی عملیاتی
توجه جدی به سیاستهای ایجاد و توسعه فیلد بهداشتی برای آموزش دانشجویان علوم پزشکی
استقرار مدلهای تعالی مدیریت
امید است با عنایت خداوند متعال و استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود ، دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهی سرآمد در حیطه پزشکی در سطح منطقه و جهان گردد . توفیق همگان را در راه اعتلای دانش از خداوند متعال خواستارم

 

 
 

انتصاب ریاست جدید درمانگاه قدس تابعه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview