جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      انتصاب رئیس اداره خدمات در واحد پزشکی تهران

 

     ضمن تشکر از خدمات ارزشمند آقای شهسواری رئیس سابق اداره خدمات واحد پزشکی تهران طی حکمی از سوی دکتر احمد فیروزان رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران آقای جعفر یونسی به سمت رئیس اداره خدمات واحد پزشکی تهران منصوب گردید. یونسی از سال 78 در استخدام واحد پزشکی تهران بوده و در سوابق اجرائی خود عهده دار مسئولیت های متعددی در واحد و بیمارستان های امیر المومنین و بوعلی بوده است . وی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم قران وحدیث می باشد .

 

 
 

انتصاب رئیس اداره خدمات در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview