جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید عباس صفوی نائینی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران طی گزارشی از برگزاری اولین جلسه کمیته اصلی مرکز توسعه آموزش دانشگاه (EDC) و انتصاب اعضای کمیته اصلی مرکز توسعه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در هفته اول شهریور ماه سال جاری و در محل دفتر این معاونت خبر داد .
      انتصاب اعضای کمیته اصلی مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران

 

      دکتر سید عباس صفوی نائینی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران طی گزارشی از برگزاری اولین جلسه کمیته اصلی مرکز توسعه آموزش دانشگاه (EDC) و انتصاب اعضای کمیته اصلی مرکز توسعه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در هفته اول شهریور ماه سال جاری و در محل دفتر این معاونت خبر داد . وی با اشاره به مهمترین اهداف مركز مطالعات و توسعه آموزش ( EDC) گفت : از آنجائیکه نظارت بر برنامه ريزي آموزشي و نیز دستيابي گروههاي آموزشي به آخرین رويكردها و دستاوردهای علمی درحیطه آموزش پزشكي ازجمله مهمترین اهداف مركز مطالعات و توسعه آموزش ( EDC) این واحد دانشگاهی است ، اولین جلسه کمیته اصلی مرکز توسعه آموزشی دانشگاه (EDC) در راستای اجرای اهداف کلان این حوزه با هماهنگی مسئولان و روسای دانشکده تشکیل شد و اهداف ، راهبردها و خط مشی آتی توسعه و گسترش فعالیت های این مرکز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت صفوی افزود : در اولین جلسه کمیته اصلی مرکز توسعه آموزش دانشگاه ، بر ضرورت برخی اقدامات فوری از جمله راه اندازی 9 کمیته تخصصی ، انتصاب مسئولین کمیته های مذکور و برنامه ریزی اجرایی کمیته های تعیین شده مورد تاکید قرار گرفت . دکتر پور خوشبخت قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران درادامه گفت : بر اساس مذاکرات انجام شده در این جلسه و طی احکامی جداگانه 5 نفر از اعضای هیات علمی واحد علوم پزشکی به عنوان اعضای کمیته اصلی مرکز توسعه آموزشی دانشگاه (EDC) منصوب و مسئولین تعدادی از کمیته های 9 گانه فوق نيز تعیین شدند .

 

 
 

انتصاب اعضای کمیته اصلی مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview