جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر حسين درگاهي طی حکمی از سوي دکتر سیدمحمود طباطبائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران بعنوان رئیس دانشکده بهداشت و مهندسي پزشكي اين واحد دانشگاهي منصوب شد . دکتردرگاهي داراي مرتبه استادي و مدرك دكتري تخصصي در رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني بوده و از اساتيد خوشنام و فعال دانشگاه علوم پزشکی تهران است . وي در كارنامه درخشان علمي و اجرائي خود تجربه سالها مديريت موفق در امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي تهران و همچنين رياست دانشكده پيراپزشكي دانشگاه تهران را بر عهده داشته است .
      رئیس دانشکده بهداشت و مهندسي بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب شد

 

     دکتر سیدمحمود طباطبائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران طی حکمی دکتر حسين درگاهي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکی تهران را بعنوان رئیس دانشکده بهداشت و مهندسي پزشكي اين واحد دانشگاهي منصوب كرد . دکتردرگاهي داراي مرتبه استادي و مدرك دكتري تخصصي در رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني بوده و از اساتيد خوشنام و فعال دانشگاه علوم پزشکی تهران است . وي در كارنامه درخشان علمي و اجرائي خود تجربه سالها مديريت موفق در امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي تهران و همچنين رياست دانشكده پيراپزشكي دانشگاه تهران را بر عهده داشته است . دكتر درگاهي در زمينه پژوهشي نيز با انتشار 16 كتاب و ارائه متجاوز از 130 مقاله كه اكثر آنها در معتبرترين مجلات و ژورنال هاي علمي – تخصصي به زبان فارسي و انگليسي به چاپ رسيده است و همچنين اجراي 28 طرح تحقيقاتي خاتمه يافته و در حال اجرا ، ظرفيت و توان علمي خود را در مجامع علمي و اكادميك به اثبات رسانيده است . رئيس جديد دانشکده بهداشت و مهندسي بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران همچنين مدير مسئول و سردبير مجله پياورد سلامت از سال 1385 تا كنون است . اين مجله دارای رتبه علمی پژوهشي از کمسيون نشريات علوم پزشکی کشور بوده و نشريه‌ی تخصصی دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکی تهران است که هدف از انتشار آن ارائه‌ی نظريه‌ها، نتايج پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی در زمينه علوم پيراپزشکی و بهداشتی درمانی است . دکتر سیدمحمود طباطبائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در مراسم معارفه ايشان ضمن تقدير از عملكرد و خدمات ارزنده دكتر محمد رضا خاني رئيس اسبق دانشكده بهداشت گفت : حضور دكتر درگاهي در جمع دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامي يك فرصت مغتنم براي رشد و پويائي اين دانشكده و همچنين گسترش رشته های آموزشی و علوم بین رشته ای است و تجربيات ارزنده ايشان در امور آموزشي و تحصيلات تكميلي ، قطعا مي تواند ضامن خوبي براي طراحی و تدوین فعالیتهای موثر برای تقویت علمی اعضاي هيات علمي و ارتقاء رتبه پژوهشي دانشكده بهداشت باشد . دكتر طباطبائي در حكم ايشان مرقوم نموده است : دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان یکی از ثمرات انقلاب اسلامی درطول حیات خود نقش ارزنده ای در تامین نیروی انسانی موردنیاز نظام سـلامـت جمهوری اسلامی ایران داشته است و واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با بهره مندی از دانش اعضای هیات علمی مهد پرورش متخصصان و کارشناسان متعهد و کارآمد در حیطه پزشکی مي باشند، که البته با بازنگری ساختار و استفاده از سایر ظرفیت های موجود ، زمینه ارتقای کیفی بیش از پیش آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات دراین مجموعه عظیم علمی فراهم است . نظربه تعهد و تجربیات گرانقدر جنابعالی درحوزه علوم پزشکی و با توجه به هماهنگی انجام شده با قائم مقام محترم ریاست عالیه دانشگاه درحوزه علوم پزشکی بعنوان رئیس دانشکده بهداشت منصوب می گردید تا دانشگاه را در تحقق چشم اندازهای رفیع آن در گسترش حوزه علوم پزشکی یاری فرمائید . در اين ابلاغ با اشاره به هدف و چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران براي رسيدن به دانشگاهی سرآمد در حیطه پزشکی در سطح منطقه و جهان ، به ايشان ماموريت داده شده است براساس سیاستهای اجرائي در تهیه و تنظیم برنامه های استراتژيك و عملياتي دانشکده بهداشت و نظارت بر حسن اجرای آنها و همچنين توجه جدی به سیاستهای توسعه اي دانشکده در مقاطع تحصیلات تکمیلی ازجمله کارشناسی ارشد و دكتراي تخصصي ، اين دانشگاه را با عنایت به فضل خداوند متعال و استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود و در راه اعتلای دانش يار و مددكار باشند .

 

 

 

 

 

رئیس دانشکده بهداشت و مهندسي بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب شد نسخه قابل چاپ

Preview