جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر بهزاد پوپك استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران طي حكمي از سوي دكتر محمد آقاجاني معاون درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي براي مدت دو سال به عضويت شوراي برنامه ريزي آزمايشگاه پزشكي آزمايشگاه مرجع سلامت منصوب شد .
      عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران به عضويت شوراي برنامه ريزي آزمايشگاه پزشكي آزمايشگاه مرجع سلامت منصوب شد .

 

     دكترسيد حسن مقدم نيا رئيس دانشكده پيراپزشكي ضمن اعلام خبر انتصاب دكتر بهزاد پوپك استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران به عضويت شوراي برنامه ريزي آزمايشگاه پزشكي آزمايشگاه مرجع سلامت ،اين موفقيت را كه حاصل سالها تلاش علمي و تجارب ارزنده اساتيد تلاشگر دانشگاه آزاد اسلامي در عرصه هاي مختلف آموزشي ، درماني و همچنين در راستاي تامين و ارتقاء خدمات بهداشتي و سلامت آحاد جامعه اسلامي است ، به دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه ، دكتر سيد عباس صفوي معاون آموزشي و ساير اساتيد و مسئولان ارشد حوزه علوم پزشكي و همچنين دانشجويان اين واحد دانشگاهي تبريك گفت . دكتر پوپك عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران داراي مدرك دكتري تخصصي هماتولوژي و رئیس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی و رئیس کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران است . وي تجربه سالها سرپرستي و رياست دانشکده علوم ازمایشگاهی اين واحد دانشگاهي را عهده دار بوده است . شايان ذكر است : شورای برنامه ریزی آزمایشگاه پزشکی با هدف سیاستگذاری کلان در حوزه آزمایشگاههای پزشکی و با تاکید بر نیازها و الزامات برنامه تحول نظام سلامت، بهبودمدیریت بهره برداری از آزمایشگاههای پزشکی و افزایش بهره وری از طریق اعمال روشهای نوین مدیریت و استقرار نظام اعتباربخشی آزمایشگاه های پزشکی تشكيل مي گردد . از دیگر اهداف این شورا می توان به استانداردسازی و بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاه های پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات با کیفیت و بهنگام آزمایشگاهی و ایجاد تعامل سازنده، انسجام و یکپارچگی در بین گروه های مختلف تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی اشاره کرد. .اعضای این شورا از بین اساتید و صاحبنظران آسیب شناسی و علوم آزمایشگاهی انتخاب و این افراد به مدت دو سال در این شورا عضو خواهند بود. شورا مستقیماً یا از طریق تشکیل کمیته ها و کارگروههای اختصاصی، رسیدن به اهداف تعیین شده را، که با انتظارات برنامه تحول نظام سلامت از نظام آزمایشگاهی همسویی و انطباق کامل دارد، تعقیب می کند.

 

 
 

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران به عضويت شوراي برنامه ريزي آزمايشگاه پزشكي آزمايشگاه مرجع سلامت منصوب شد . نسخه قابل چاپ

Preview