جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تمامی پرسنل واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات بیمه تکمیلی برخوردار می شوند

 

     معاونت اداری – مالی واحد علوم پزشکی تهران خبر داد : تمامی پرسنل واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات بیمه تکمیلی برخوردار می شونددکتر سید احمد سید مهدی معاون اداری - مالی واحد علوم پزشکی تهران طی مصاحبه ای اعلام نمود : با موافقت ریاست عالیه دانشگاه جناب آقای دکتر جاسبی وبا تلاش پیگیرمسئولین واحد و بیمارستان های تابعه وهماهنگی معاونت اداری– مالی سازمان مرکزی قرارداد بیمه تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با مراکز درمانی واحد پزشکی منعقد گردید . به موجب این قرار داد ، از این پس کلیه پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور می توانند با مراجعه به بیمارستانهای بوعلی ، جواهری ، امیر الموٌمنین و درمانگاه قدس، از خدمات ویژه VIP استفاده نمایند . دکتر سید مهدی افزود : پرسنل اداری و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، در صورت نیاز به بستری شدن و انجام خدمات درمانی برای خود و اعضای خانواده، هیچ هزینه ای هنگام ترخیص از بیمارستان پرداخت نمی کنند. وی افزود به موجب مفاد این قرار داد ، هزینه درمان این بیماران بعد از محاسبات توسط بیمه مکمل دانشگاه آزاد اسلامی واز طریق حسابداری به بیمارستان تعلق می گیرد .

 

 
 

تمامی پرسنل واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات بیمه تکمیلی برخوردار می شوند نسخه قابل چاپ

Preview