جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران با تاكيد بر اينكه دانشگاه خانه دوم دانشجو ست و بايد در اين مكان مقدس شرايطي فراهم كنيم كه فرزندان و نورچشمان عزيز و آينده سازان اين مملكت در خانه خود احساس نشاط و ارامش و پويايي داشته باشند گفت : دانشگاه و دانشجو محور توسعه محسوب می‌شود. براي استقبال از شروع سال تحصيلي و دانشجويان جديد الورود ، علاوه برفعاليت هائي كه درجهت بهبودكيفي و غني سازي فرآيندهاي آموزشي آغاز نموده ايم ، بهينه سازي فضاهاي داخلي كلاسها و زيبا سازي محوطه حياط دانشگاه را با همدلي و تلاش شبانه روزي مسئولان حوزه معاونت عمران و مالي و اداري مد نظر قرار داده ايم .
      تمهيدات گسترده و آمادگي كم نظير دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران براي استقبال از دانشجويان جديد الورود

 

     دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران با تاكيد بر اينكه دانشگاه خانه دوم دانشجو ست و بايد در اين مكان مقدس شرايطي فراهم كنيم كه فرزندان و نورچشمان عزيز و آينده سازان اين مملكت در خانه خود احساس نشاط و ارامش و پويايي داشته باشند گفت : در هر جامعه اي دانشگاه و دانشجو محور توسعه محسوب می‌شود ، دانشگاه با پرورش دادن انسان‌های توانا و فرهیخته و همچنين آموزش نخبگان و برگزیدگان یک جامعه، یکی از مهم‌ترین نهادهای آموزشی در توسعه فرهنگی است . وي افزود : بر اساس اين رويكرد و با همفكري و همدلي هيات رئيسه و ساير مسئولان ارشد دانشگاه بر آن شديم كه علاوه برفعاليت هائي كه درجهت بهبودكيفي و غني سازي فرآيندهاي آموزشي آغاز نموده ايم ، اقدامات وسيع و گسترده اي را در زمينه بهينه سازي فضاهاي داخلي كلاسها ، بروز آوري تجهيزات آزمايشگاهها ، افزايش پهناي باند و تقويت مركز كامپيوتر و سايت دانشگاه و زيبا سازي محوطه حياط دانشگاه براي استقبال از شروع سال تحصيلي و دانشجويان جديد الورود داشته باشيم . دكتر علي سلگي مشاور اجرائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران نيز در ارتباط با نحوه و چگونگي انجام اين اقدامات گفت : به منظور افزايش نشاط و پويايي و همچنين ايجاد حس تعلق خاطر دانشجويان جديد الورود و بر اساس طرح و برنامه زمانبندي شده اي كه از سوي مهندس شهسواري معاون عمران اين واحد دانشگاهي در جلسه هيات رئيسه ارائه و مورد تصويب قرار گرفت و نيز با پشتيباني و تلاش شبانه روزي دكتر اباسط ميرزائي معاون مالي و اداري و ساير مسئولان اين حوزه و همكاري ساير معاونت هاي دانشگاه اقدامات گسترده اي در جهت بهسازي و زيبا سازي كلاسها و محوطه داخلي و بيروني دانشگاه انجام گرفته است .

 

 

 

 

 

تمهيدات گسترده و آمادگي كم نظير دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران براي استقبال از دانشجويان جديد الورود نسخه قابل چاپ

Preview