جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر مهسا هادی پور جهرمی سرپرست امور المپیاد علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طي گزارشي از موفقيت و افتخار آفريني دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در ششمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد . دکتر هادی پور در خصوص نتایج دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در چهار حوزه المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی كشور موفق به كسي 6 مدال شديم .
      افتخار آفريني دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در ششمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 

     دکتر مهسا هادی پور جهرمی سرپرست امور المپیاد علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طي گزارشي از موفقيت و افتخار آفريني دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در ششمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد . وي در خصوص برگزاری ششمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و حضور فعالانه دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در این جشنواره گفت:در اين المپياد كه در تاريخ 15 الی 19 شهریور ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد در چهار حوزه المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی 6 مدال کسب کردیم. دکتر هادی پور در خصوص نتایج دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در این المپیاد گفت: در این المپیاد و در حوزه بالینی یک مدال طلا و نقره، در حوزه علوم پایه یک نقره و دو برنز داشتیم، در حوزه مدیریت یک برنز داشتیم و در نهایت در حوزه هنر هم علي رغم زحمات بسیار دانشجویان، به دلیل این که به صورت گروهی انجام می گرفت نتوانستیم مدالی کسب کنیم. وی در باره نحوه ثبت نام و انتخاب دانشجويان افزود: ثبت نام اوليه را طي فراخوان و از بین دانشجویان علاقه مند در اسفند ماه و از مجموع 10 واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي آغاز کردیم و آزمون غربال گری در ماه های تیر و مرداد امسال از ميان 315 نفردانشجوي حائز شرايط علمي و آموزشي انجام دادیم تا بتوانيم برای هر یک از چهار حوزه استدلال بالینی، علوم پایه، مدیریت و هنر 3 نفر و مجموعا 12 شرکت کننده را براي شركت در المپیاد شناسایی کنیم. سرپرست امور المپیاد علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به حضور 12 نماینده از هر دانشگاه علوم پزشکی در المپیاد افزود: دانشگاه آزاد اسلامی با این گستردگی تنها دوازده نماینده در این المپیاد دارد، در صورتی که از ساير دانشگاه های علوم پزشکی كشور هر کدام بطور مستقل 12 نماينده براي اين رقابت علمي در چهار حيطه تفکر علمی در علوم پایه، مدیریت نظام سلامت، استدلال بالینی و هنر در آموزش پزشکی شركت دارند . سرپرست امور المپیاد علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در آستانه سال جديد تحصيلي ضمن تشکر از حمایت های مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی، به خصوص رییس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خواستار حمایت بیشتر مسئولین از دانشجویان دانشگاه آزاد شد تا بعنوان الگوئي موفق سرمشق دانشجويان جديد الورود رشته هاي علوم پزشكي قرار گيرند .

 

 

 

 

افتخار آفريني دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در ششمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور نسخه قابل چاپ

Preview