جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    جذب اعضای هیات علمی ، تاسیس گروههای جدید آموزشی ، راه اندازي رشته های جدید ، نحوه انتخابات مدیران گروههای آموزشی و دستور العمل نحوه معادلسازی دروس تنها بخشي از برنامه هاي راهبردي دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است .
      دكتر درگاهي : برنامه راهبردی دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نهائي شد

 

     دکتر حسین درگاهی رئیس دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران طی گزارشی از برگزاری اولین جلسه هم اندیشی با اساتید و اعضاي هيات علمي اين دانشکده و نيز تدوین نهایی برنامه راهبردی دانشكده بهداشت و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران خبر داد . شايان ذكر است : اولين جلسه هم انديشي رئیس دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی بااساتید و اعضاي هيات علمي اين دانشکده در روز هاي سه شنبه و چهارشنبه 19 و 20 شهریور ماه در دفتر رياست اين دانشکده برگزار شد . دكتر درگاهي در ابتداي جلسه ضمن تقدير و تشکر از عملكرد علمي و آموزشي دکتر محمد رضا خانی رئيس اسبق دانشكده و همچنين دکتر حميد بلقیس زاده معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده بهداشت اهداف آتي و برنامه هاي راهبردي دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی را تشريح نمود . وي تاسیس گروههای جدید آموزشی ، راه اندازي رشته های جدید ، نحوه جذب اعضای هیات علمی ، چگونگي انتخابات مدیران گروههای آموزشی و همچنين تسریع در تصویب آیین نامه معادلسازی دروس را بر اساس دستور العمل ها و برنامه راهبردی دانشكده از اهداف كوتاه مدت و اقدامات فوري اين دانشكده برشمارد . دكتر درگاهي در ادامه سخنان خود اجراي دقيق دستورالعمل هاي مربوط به برنامه کارآموزی در عرصه دانشجويان ، استفاده موثر و کارآمد از مراکز بهداشتي ، تهیه و تجهیز آزمایشگاه های دانشکده و استفاده از فضای مجازی جهت اطلاع رسانی و همچنين تشکیل مستمر شورای دانشکده را مورد تاكيد جدي قرار داد . با اشاره به نياز پاسخگوئي و تكريم استادان و دانشجويان اختصاص فضای فیزیکی مناسب برای استقرار اساتید دانشکده را يك ضرورت اجتناب ناپذير دانست و تصريح نمود : ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده اساتید از فرصت های مطالعاتی از اهداف متعالي زير بناي اين اقدامات است . دكتر درگاهي در نظر گرفتن يك محل مناسب برای اجرای طرح های داخلي و برون دانشگاهي و پيوند دانشكده با بخش ارتباط با صنعت را در گروي همدلی و مشارکت فعالانه استادان اعلام نمود و از آنان درخواست نمودجهت حل مسائل و مشکلات پيش رو با اراده و پشتكار و با بهره گيري از خلاقيت و تجربه علمي خود مديريت دانشكده را در استفاده کارآمد از منابع و امکانات موجود و نيزپیشبرد امور دانشكده یاری دهند .

 

 

 

 

 

دكتر درگاهي : برنامه راهبردی دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نهائي شد نسخه قابل چاپ

Preview