جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید محمود طباطبایی ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامي واحد تهران صبح امروز در معيت دكتر سيدعباس صفوي معاون آموزشي ، دكتر علي سلگي مشاور امور اجرائي و جمعی از مسئولین و معاونین این واحد دانشگاهی از مراحل مختلف ثبت نام دانشجویان جدیدالورود بازدید بعمل آورد . شايان ذكر است ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري پزشكي و غير پزشكي سال 1393 از تاريخ 22 شهريورماه آغاز و تا پايان روز 30 شهريور ماه ادامه خواهد داشت .
      گزارش تصویری : بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران از مراحل انجام ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

 

     صبح امروز دکتر سید محمود طباطبایی ریاست دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران در معيت دكتر سيدعباس صفوي معاون آموزشي ، دكتر علي سلگي مشاور امور اجرائي جمعی از مسئولین و معاونین این واحد دانشگاهی از مراحل مختلف ثبت نام دانشجویان جدیدالورود بازدید بعمل آورد در جريان اين بازديد كه روز شنبه 29 شهريور ماه صورت پذيرفت ، هريك از معاونين به تناسب حوزه هاي كاري ، گزارشي از حيطه فعاليت هاي خود ارائه نمودند . دكتر صفوي معاون آموزشي دانشگاه به استناد آمار و استقبال پذيرفته شدگان آزمون سراسري پزشكي و غير پزشكي سال 1393گفت : واحد علوم پزشكي تهران از اعتبار و جايگاه ويژه اي برخوردار است و بسياري از پذيرفته شدگان رشته پزشكي و ديگر رشته هاي وابسته عليرغم پذيرش در ساير مركز آموزش عالي و در دانشگاه هاي دولتي ، اين واحد دانشگاهي را براي ادامه تحصيل انتخاب نموده اند . گفتني است : حدود هزار نفر دانشجوی جدیدالورود در 25 رشته تحصيلي ، موجود در اين واحد دانشگاهي ثبت نام نموده اند .

 

 

 

 

 

گزارش تصویری : بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران از مراحل انجام ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نسخه قابل چاپ

Preview