جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      قرارداد راه اندازی بخش CT اسکن وخرید یک دستگاه آمبولانس مجهز در بیمارستان امیر المومنین بیمارستان امیر المومنین واحد پزشکی

 

     د فرهاد سرابندی رئیس بیمارستان امیرالمومنین وابسته به واحد پزشکی تهران طی مصاحبه ای اعلام نمود:قرارداد راه اندازی بخش CT اسکن بیمارستان امیر با مشارکت شرکت امید سلامت نیرو در تاریخ 23/9/87توسط ریاست واحد پزشکی تهران منعقد گردید . وی افزود :راه اندازی این بخش موجب تکمیل بخش های پاراکلینک بیمارستان وارائه خدمات مطلوبتر به بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خواهد شد .

دکتر سرابندی در خصوص همکاری واحد شهر ری وخرید یک دستگاه آمبولانس مجهز جهت بیمارستان امیر گفت :با مساعدت وهمکاری دکتر قاضی سعید ریاست واحد شهر ری یک دستگاه آمبولانس مجهز به ICU ومنطبق با آخرین استانداردهای پزشکی جهت رفاه و خدمات به ساکنین آن منطقه خریداری شد .

 

 
 

قرارداد راه اندازی بخش CT اسکن وخرید یک دستگاه آمبولانس مجهز در بیمارستان امیر المومنین بیمارستان امیر المومنین واحد پزشکی نسخه قابل چاپ

Preview