جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد علوم پزشکی تهران طی گزارشی از ارائه پوستر مریم رجبی فقیهی دانشجوي رشته میکروبیولوژی دانشکده علوم نوین و طب ترمیمی با عنوان فیلوژنی زالوهای جنسHirudo در هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران که در دانشگاه خوارزمی کرج برگزار گردید خبر داد
      ارائه مقاله دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

 

     دکتر شهرزاد خاکپور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد پزشکی تهران طی گزارشی از ارائه پوستر مریم رجبی فقیهی دانشجوي رشته میکروبیولوژی دانشکده علوم نوین و طب ترمیمی و عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی واحد پزشکی تهران در هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران خبر داد. خاکپور در ادامه افزود: این کنگره در شهریورماه سال 93 به میزبانی دانشگاه خوارزمی کرج برگزار گردید و مريم رجبی فقیهی با ارائه پوستر خود با عنوان فیلوژنی زالوهای جنسHirudo در اين کنگره حضور داشت. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران دکترمحمد نبيونی دبير این کنگره ملی و بین المللی گفت: سخنرانان کليدي دربخش بين الملل توسط: دکتر فليکس آنگر، رئيس آکادمي علوم و هنر اروپا - دکتر مايکل بِرِنبريک، استاد دانشگاه ليورپول- دکتر جليل احمدميان، استاد دانشگاه منچستر- دکتر شاهرخ ميرزا حسينی، رئيس دانشگاه ابن سينا مجارستان و دکتر باب لي، استاد علوم اعصاب از دانشگاه لنکشاير انگلستان هستند . دکتر نبيونی درادامه گفت: از 1750 عنوان مقاله ارسال شده به دبيرخانه کنفرانس، تعداد 1101 مقاله در چهار کنفرانس علوم سلولي و ملکولي، علوم جانوري، علوم گياهي و اکولوژي و محيط زيست، پذيرفته شده که تعداد 15 درصد مقاله ها بصورت شفاهي و 85 درصد از مقاله ها بصورت پوستر ارائه شد. لازم بذکر است که زهرا معتمدی دانشجوي رشته میکروبیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه علوم دارویی آزاد اسلامی واحد تهران در انجام تحقیق ذکر شده، همکاری بسزایی داشته است.

 

 

 

 

 

ارائه مقاله دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران نسخه قابل چاپ

Preview