جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      گزارش تصویری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

     به گزارش روابط عمومی واحد علوم پزشکی تهران صبح امروز هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید رشته علوم پزشکی با حضور دکتر سیدمحمود طباطبایی ریاست دانشگاه ، دکتر سید عباس صفوی معاونت آموزش ،دکتر میر مسعود فاطمی معاونت فرهنگی ، دکتر علی محمد زاده معاونت دانشجویی و دکتر اباسط میرزاده معاونت مای اداری در سالن شهید احمد رضا احدی در این واحد دانشگاهی برگزار گردید.

 

 

 

 

 

گزارش تصویری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نسخه قابل چاپ

Preview