جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيدحسين يحيوي بنيانگذار واولين رئيس واحد علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي با حضوردرمراسم جشن آغاز سال تحصیلی دانشجويان جدید الورود دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم پزشكي تهران با وصف تاريخچه و چگونگي شكل گيري رشته هاي علوم پزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي گفت : با وجود همه مشكلاتي كه در آغاز راه و براي تاسيس اين دانشگاه داشتيم هيچگاه خود را باني و بنيانگذار اين دانشگاه نمي دانم زيرا اين دانشجويان و خانواده هاي آنان هستند كه با پرداخت پول شهريه خود صاحبان اصلي و بنيانگذاران اصلي اين مجموعه عظيم و پشتوانه گسترش اين نهاد علمي آموزشي بوده و هستند .
      دانشجويان بنيانگذاران و صاحبان اصلي دانشگاه آزاد اسلامي هستند

 

     دكتر سيدحسين يحيوي بنيانگذار واولين رئيس واحد علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي با حضوردرمراسم جشن آغاز سال تحصیلی دانشجويان جدید الورود دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم پزشكي تهران با وصف تاريخچه و چگونگي شكل گيري رشته هاي علوم پزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي گفت : با وجود همه مشكلاتي كه در آغاز راه و براي تاسيس اين دانشگاه داشتيم هيچگاه خود را باني و بنيانگذار اين دانشگاه نمي دانم زيرا اين دانشجويان و خانواده هاي آنان هستند كه با پرداخت پول شهريه خود صاحبان اصلي و بنيانگذاران اصلي اين مجموعه عظيم و همچنين پشتوانه اي قوي و محكم براي گسترش اين نهاد علمي و آموزشي بوده و هستند . وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت : معنويت و ارزش هيچ كارخيري را در دنيا نمي توانيم با ارزش معنوي كمك به ترویج علم و آموزش مقايسه كنيم و اين سنت پسندیده در جاي جاي تعاليم ديني و مذهبي به آن سفارش شده و از اين حيث تمام دانشجويان دانشگاه آزاد در هرگوشه اي از اين مملكت كه توانسته اند يا از اين دانشگاه فارغ التحصيل و يا به تحصيل در آن مشغول شوند ، بايد به خود و خانواده هاي خود افتخار كنند زيرا علاوه بر تحصيل علم در يك اقدام خدا پسندانه نيز مشاركتي مقبول داشته اند . دكتر يحيوي ادامه داد : و اين ويژگي عام در عرصه رشته هاي علوم پزشكي ارزشي دو چندان واهميتي مضاعف دارد زيرا تامين بهداشت و سلامت جامعه از اركان اصلي دين و آئين ماست . وي افزود : از آنجائيكه از همان ابتدا كيفيت را سر لوحه كار خود قرار داده بوديم مي توانم ادعا كنم كه از ديگر نعمات اين واحد دانشگاهي شايستگي و صلاحيت علمي فارغ التحصيلان آن است كه از اولين دوره فارغ التحصيلي تا كنون و در پاسخ به نياز تامين سلامت و ارتقاء بهداشت جامعه حضوري پررنگ و فعالانه داشته اند و امروز هر گاه بيمار دردمندي با دانش و علم فارغ التحصيلان گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي بهبود مي يابد و با سلامت به َآغوش خانواده باز مي گردد دعاي خيرش بدرقه راه اين عزيزان دانش آموخته و دانشگاه آزاد است كه اين فرصت ايده ال را براي جوانان مستعد و پر توان فراهم آورده است . وي تصريح نمود : اينك هر دانشجوي دانشگاه آزاد مي تواند با سربلندي بگويد دانشجوي دانشگاه آزاد هستم و به آن مفتخرم ، زيرا هزينه تحصيلم را خودم تامين كرده ام و خوشحالم كه اين هزينه در راهي هزينه شده است كه زايش داشته و علاوه بر خودم جاده اي را براي ساير دوستان و هم گروه هاي خودم هموار كرده ام تا مسئولان دلسوز دانشگاه بتوانند در تلاشي ايثارگرانه و مستمر آن را در جهت ارتقاء دانش و سلامت بكار ببرند و من نيز سهم كوچكي در آبياري اين درخت تناور و شجره طيبه دانشگاه آزاد اسلامي داشته باشم .

 

 
 

دانشجويان بنيانگذاران و صاحبان اصلي دانشگاه آزاد اسلامي هستند نسخه قابل چاپ

Preview