جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر حسین درگاهی به ریاست دانشکده بهداشت منصوب شد.
      مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

 

     دکتر سید محمود طباطبایی رییس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران طی حکمی دکتر حسین درگاهی را به عنوان رییس دانشکده بهداشت منصوب کرد. دکتر طباطبایی در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر ازخدمات ارزشمند دکتر خانی پایه گذار رشته بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران گفت : اساس و پایه رشته های علوم پزشکی، بهداشت می باشد و در این راستا رشته های بهداشت محیط ، بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای در مقاطع مختلف در این دانشگاه ارائه می گردد و ان شاءالله در آینده ای نزدیک شاهد راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت خواهیم بود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر درگاهی عضوهیأت علمی دانشگاه تهران به ریاست دانشکده بهداشت این مجموعه دانشگاهی منصوب و از خدمات ارزنده دکتر محمود رضا خانی پس از سالها تلا ش خستگی ناپذیر تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

 

 

 

مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی نسخه قابل چاپ

Preview