جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   

جلسه شکل گیری هفته بسیج در واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
      دکتر طباطبایی در جلسه هماهنگی و شکل گیری بسیج گفت: انتقال فرهنگ بسیج به نسل سوم باید توأمان با فرهنگ سازی باشد.

 

     دکتر طباطبایی در جلسه هماهنگی که به مناسبت انجام هرچه با شکوه تر هفته بسیج در واحد پزشکی تهران برگزار شد اعلام نمود فرهنگ مشارکت در بسیج طبق برنامه ریزی های صورت گرفته برای کارکنان، اساتید و دانشجویان فراگیر خواهد شد. وی ضمن تشکر از فعالان این حوزه خواستار مثبت اندیشی همه جانبه افراد و دوری از هرگونه منفی نگری گردید. دکتر طباطبایی در این جلسه که با حضور ریاست دانشگاه، مشاور اجرایی ریاست، معاون فرهنگی، معاون دانشجویی و جمعی از کارکنان و دانشجویان بسیجی واحد تشکیل شد ضمن دعوت از اساتید، کارکنان و دانشجویانیکه به هر نحو با حوزه و فرهنگ بسیج در ارتباطند خواستار فرهنگ سازی همگانی و عمومیت بخشیدن به واژه بسیج توأمان با سعه صدر و بینش باز شد. همچنین وی خاطر نشان ساخت که برگزاری هفته بسیج در شأن دانشگاه و شرایط امروز باشد چرا که بسیج متعلق به یازده هزار نفر دانشجوی مستعدی است که در این دانشگاه به تحصیل مشغولند. وی همچنین خواستار بررسی دقیق و ارزشی در نحوه شکل گیری هسته بسیج دانشجویی، کارمندی و استادی در دانشگاه شد تا ضمن حفظ فرصت های موجود، بتوان ارزش ها و امتیازهای شایانی در این حوزه کسب کرد.
1393/07/16

 

 

 

 

 

دکتر طباطبایی در جلسه هماهنگی و شکل گیری بسیج گفت: انتقال فرهنگ بسیج به نسل سوم باید توأمان با فرهنگ سازی باشد. نسخه قابل چاپ

Preview