جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران طي بخشنامه اي بر ضرورت صرفه جوئي در مصرف منابع انرژي آب و برق توسط كاركنان و اعضاي هيات علمي اين واحد دانشگاهي تاكيد نمود.
     

دانشگاهيان در نهادينه سازي و ارائه الگويي براي مصرف آب و برق نفش حياتي و تعيين كننده اي دارند.

 

     دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران طي بخشنامه اي بر ضرورت صرفه جوئي در مصرف منابع انرژي آب و برق توسط كاركنان و اعضاي هيات علمي اين واحد دانشگاهي تاكيد نمود : وي در اين بخشنامه از كليه پرسنل عضو هيات علمي و كاركنان در خواست نموده است با توجه به وضعيت بحراني كشور در بخش تامین آب و برق و لزوم صرفه جوئي در مصرف منابع هنگام ترك دانشگاه از خاموش بودن وسايل برقي اعم از چراغهاي روشنائي ، كولرها و شيرهاي آب اطمينان حاصل نمايند . وي همچنين تكليف نموده است پرسنل تأسيسات و مسئولين امور كلاسها با هماهنگي مسئولين حفاظت فيزيكي در پايان روز از خاموش بودن كليه وسايل روشنائي غير ضروري اطمينان حاصل نمايند . وي با بيان اينكه دانشگاهيان در نهادينه سازي و ارائه الگويي براي مصرف آب و برق نفش حياتي و تعيين كننده اي دارند، از مسئولان ارشد ومعاونين خود خواست در نشست ها و در هر فرصت مغتنمي در مورد مصرف صحیح آب و برق با دانشجويان و پرسنل زير مجموعه خود صحبت کرده وبا اطلاع رساني و تشريح واقعیت ها نسبت به جلب مشاركت و ارائه راهكارهاي علمي و عملي براي مقابله با رفع بحران منابع آب و برق در حوزه هاي مختلف رشته هاي علوم پزشكي همياري نمايند .

 

 
 دانشگاهيان در نهادينه سازي و ارائه الگويي براي مصرف آب و برق نفش حياتي و تعيين كننده اي دارند.
نسخه قابل چاپ

Preview