جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تفاهم نامه ای میان واحد پزشکی تهران وواحد شهر ری

 

     طی مصاحبه ای با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران دکتر احمد فیروزان اعلام نمود : در راستای بهبود کمی وکیفی امور اموزشی ودرمانی وپرسنلی بیمارستان امیرالمومنین (ع) تفاهم نامه ای میان واحد پزشکی تهران وواحد شهر ری به امضاء رسید وبا تائید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی به مرحله اجرا رسید .وی افزود : بر اساس این تفاهم دو واحد با سرمایه گذاری وتامین هزینه به صورت برابر (هر واحد 50درصد )به بازسازی ساختمانی وبه روز سازی تجهیزات بیمارستان اقدام خواهند نمود ، همچنین مقرر گردید که واحد شهر ری علاوه بر مشارکت مزبور ،نسبت به پرداخت سی فقره اعتبار وام مسکن وصد فقره وام ضروری به کارکنان شاغل در بیمارستان امیر المومنین اقدام نماید . واحد پزشکی تهران نیز در امر راه اندازی وآموزش دانشجو در یکی از رشته های رسته بهداشتی ودرمانی در واحد شهر ری مشارکت خواهد نمود .

 

 
 

تفاهم نامه ای میان واحد پزشکی تهران وواحد شهر ری نسخه قابل چاپ

Preview