جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر حسين درگاهي رئيس دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران با تشكيل اولين جلسه شوراي نمايندگان دانشجوئي برضرورت مشاركت و حضور فعالانه آنان دربدنه اصلي دانشگاه و در حوزه تصميم گيري هر دانشكده و در جهت كمك به رشد و توسعه هرچه بيشتر اين فضاي علمي تاكيد نمود و گفت : دانشگاه متعلق به دانشجوست و شايسته است براي اعتلاء و اصلاح امور به آراء و عقايد خود آنان مراجعه كنيم ، وي تشكيل شوراهاي دانشجوئي و انتخاب نمايندگان اصلح را براي تعامل دو سويه بين دانشجويان با روساء و مسئولان ارشد هردانشكده را مهمترين راهكار براي انتقال پيام ها و پاسخگويي به نيازهاي متقابل دانشجو و نيزمسئولان دانشگاه برشمارد.
      اولين جلسه شوراي نمايندگان دانشجوئي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي تشكيل شد

 

     دكتر حسين درگاهي رئيس دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران با تشكيل اولين جلسه شوراي نمايندگان دانشجوئي برضرورت مشاركت و حضور فعالانه آنان دربدنه اصلي دانشگاه و در حوزه تصميم گيري هر دانشكده و در جهت كمك به رشد و توسعه هرچه بيشتر اين فضاي علمي تاكيد نمود و گفت : دانشگاه متعلق به دانشجوست و شايسته است براي اعتلاء و اصلاح امور به آراء و عقايد خود آنان مراجعه كنيم ، وي تشكيل شوراهاي دانشجوئي و انتخاب نمايندگان اصلح را براي تعامل دو سويه بين دانشجويان با روساء و مسئولان ارشد هردانشكده را مهمترين راهكار براي انتقال پيام ها و پاسخگويي به نيازهاي متقابل دانشجو و نيزمسئولان دانشگاه برشمارد. دكتر درگاهي سپس با تقدير از عملكرد مديريت جديد دانشگاه آزاد اسلامي گفت : يكي از مهمترين اين اقدامات ، دعوت ، جذب و بكارگيري اساتيد هيات علمي و مديران اجرائي دانشگاههاي دولتي در دانشگاه آزاد اسلامي بوده است زيرا اين شيوه موجب همبستگي بيشتر ، انتقال و تبادل تجربيات مفيد بين دانشگاههاي دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي است و ضامن پيشرفت و بالندگي هرچه بيشتر دانشگاهها و نظام آموزش عالي كشور مي شود . رئيس دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي درادامه سخنان خود به نقش شوراي نمايندگان دانشجوئي بعنوان يكي از اركان اصلي نظام هاي دموكراتيك اشاره كرد و از آنان خواست مشكلات مربوط به رشته ها و دوره هاي تحصيلي خود را بيان نموده و با طرح ديدگاه ها و نقاط قوت و ضعف ، در رفع نواقص بكوشند و باحس خلاقيت و آرمان طلبي خود مسئولان دانشگاه را در جهت رسيدن به اهداف بلند مدت و برنامه هاي راهبردي دانشكده ياري رسانند . در ادامه جلسه تعداد بيست نفر از نمايندگان دانشجوئي رشته هاي مهندسي بهداشت محيط ، بهداشت حرفه اي ، بهداشت مبارزه بابيماريها و مهندسي پزشكي با بيان نقطه نظرات و طرح برخي مشكلات و محدوديت ها ي مربوط به هر رشته و هر مقطع تحصيلي انتظارات خود را از مسئولان و مديران گروه در ميان گذاشتند . دكتر آسيه سلحشوريان فرد مدير گروه بهداشت عمومي ، مهندس بياتيان مدير گروه بهداشت حرفه اي با حضور در اين جلسه به پرسش دانشجويان پاسخ داده و قرار شد پس از اين نمايندگان دانشجوئي با انتقال مشكلات و پيگيري موارد خاص نسبت به رفع و همچنين ارتقاء و اعتلاء هر رشته با توجه به الويت هاي هر مقطع تحصيلي اهتمام ورزند . شايان ذكر است اين جلسه روز يكشنبه 20 مهرماه به مدت سه ساعت و از ساعت 9 صبح تا بانگ اذان ظهر با حضور نمايندگان در سالن اجتماعات اين واحد دانشگاهي با شركت بيست نفر از نمايندگان دانشجويي برگزار گرديد .

 

 
 

اولين جلسه شوراي نمايندگان دانشجوئي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي تشكيل شد نسخه قابل چاپ

Preview